העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

Liron

Liron

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום מפגש 3

תורת המדגמים:

מדגם הוא קבוצת פרטים מתוך האוכלוסייה הנבדקת.

‏בוחרים מדגם מייצג כי קשה להגיע לכל האוכלוסיה וגם כדי להוזיל את המשאבים.

‏מפקד אוכלוסין, כאן צריכים לשאוף להגיע לכל חבריי אוכלוסיה על מנת להשיג את מטרת המחקר.

גודל המדגם חשוב מאוד לתוצאות המחקר, אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה.

ישנם שני סוגי מדגם:מדגם הסתברותי ומדגם לא הסתברותי.

אם קשה ‏לדגום חלק מאוכלוסייה נעזר במדגם לא הסתברותי למרות שרמת הדיוק יורדת.

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותי.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X