העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

Hila sherman

Hila sherman

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

שיעור 3- תורת המדגמים

מדגם – קבוצת פריטים המהווה מודל לאוכלוסיה . הפריטים במדגם יכולים להיות בני אדם , בעליי חיים ואפילו עצמים דוממים .

מפקד אוכלוסין – שואפים להגיע לכל חברי האוכלוסיה על מנת להשיג את מטרת המחקר.
מפקד אוכלוסין = מחקר נדיר
ועלותו יקרה ממדגם רגיל .

מדגם מייצג- הוא גודל המדגם המינימלי דגימה הסתברותית , המאפשרת דיוק ניגר בהסקת המידע הסטטיסטי , גודל שמושפע מגודל האוכלוסיה כולה וגם מהחלק השונה באוכלוסיה בהתאם לנושא הנחקר.

גודל המדגם – משפיע עלות וזמן עריכת המחקר , מושפע מגודל הרווח הסמך הנדרש לתוצאות הסקר , מגודל האוכלוסיה כולה ומהשונות שיש באוכלוסיה לגבי התכונה הנחקרת .

סוגי מדגמים :
1. מדגמים הסתברותיים – כל מדגם שהפרטים בו נבחרו באקראי מכלל הפרטים .מדגם הסתברותי תלוי בהגרלה , ולשם כך יש צורך ברשימה של כלל הפרטים באוכלוסיה ורשימה זו נקראת מסגרת דגימה , לדוגמה :
– מסגרת דגימה – כלל התלמידים בבתי הספר
– רשימה מקורבת – ילדים בטווח גילאים מסויים מגיל 6-18
* כלומר : פנקס הבוחרים הוא מסגרת דגימה המכילה רשימה מקורבת של כלל אזרחי ישראל מעל גיל 18.
סוגי דגימה הסתברותית:
א. דגימה אקראית פשוטה
ב. דגימה שיטתית – בוחרים מישהו ושאר המדגמים נעשים ביחס לאותו אחד.
ג. דגימת שכבות – על מנת לייצג קבוצות קטנות שלא מיוצגות בדגימה רגילה אז נשתמש בדגימת שכבות , ומכל שכבה ניקח דגימה .
ד.דגימת אשכולות – חלוקה לאשכולות בדרך כלל גאוגרפיים ולקיחת דגימה אקראית של אשכולות .

2. מדגמים לא הסתברותיים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X