העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

VBABAYEV

VBABAYEV

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

תורת המדגמים:

מדגם מייצג הוא קבוצת פריטים המהווה מודל לאוכלוסייה שאליה היא שייכת. הפרטים במדגם עשויים להיות בני אדם מאוכלוסיה אנושית כלשהי, בעלי חיים ואפילו עצמים דוממים.

סקר- מחקר הנערך על אוכלוסיית מדגם. ככל שבחירת המדגם נעשית באופן התואם יותר את המלצות הסטטיסטיקאים, כך ניתן להסיק מהסקר מסקנות מדויקות יותר וסבירות יותר על אודות האוכלוסייה הרחבה שאותה מייצג המדגם.

בסטטיסטיקה נהוג להסיק מסקנות אודות אוכלוסייה מסוימת על סמך מדגם.

רק לעיתים רחוקות נערך מחקר בקרב כל האוכלוסיה הנבדקת, זאת כי אי אפשרי להגיע לכל הפרטים מאוכלוסיה שהמחקר רלוונטי להם.

מפקד אוכלוסין- מחקרים שנערכים על כלל האוכלוסייה נעשים במסגרת מפקד אוכלוסין.

הסיבות לכך שמפקדים הם מחקרים נדירים:

1- עלותו של מפקד עשויה להיות גבוהה מאוד.

2- חלק מהמחקרים גורמים לנזק בלתי הפיך לפרטים הנבדקים.

3- יש מחקרים שאוכלוסיית היעד שלהם כוללת גם פריטים שאי אפשר להשיג לצורך מחקר.

מדגם מייצג- הוא גודל המדגם המינימלי בדגימה הסתברותית המאפשר דיוק ניכר בהסקת המידע הסטטיסטי. גודל זה מושפע הן מגודל האוכלוסיה כולה והן מהשונות שיש באוכלוסיה לגבי התכונה הנחקרת.

גודל מדגם- הוא גורם המשפיע על עלות וזמן עריכת המחקר אך גם על העוצמה הסטטיסטית של המחקר ועל יכולתו של המדגם לייצג את כלל תת האוכלוסיות שבאוכלוסיה הנחקרת.

יש 2 סוגי מדגמים: הסתברותיים ולא הסתברותיים.

מסגרת דגימה- רשימה הכוללת את כל הפרטים באוכלוסיה.

יש כמה סוגי דגימות הסתברותיות- דגימה אקראית פשוטה, דגימה שיטתית, דגימת שכבות, דגימת אשכולות.

יש כמה סוגי דגימות לא הסתברותיים- מדגם נוחות, מדגם מומחים, מדגם מתנדבים, מדגם כדור שלג, מדגם שבו נבחרת קבוצה באופן מכוון, דגימת זיווגים.

שיטות מחקר: מחקר כמותי ומחקר איכותני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X