העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

אביתר ונונו

אביתר ונונו

עובד חברת החשמל

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

העשרה טכנולוגית

סיכום מפגש מס’ 3-תורת המדגמים

מדגם הוא קבוצת פרטים המהווה מוד דוגמא לאוכלוסיה הנבדקת המייצגת נושא כלשהו זה יכול להיות אנשים דוממים צמחים וכו’ ..

בשביל להוזיל משאבים ולכסות את רוב האוכלוסיה בוחרים מדגם מייצג הסיבות לשימוש במדגם הם הסקת מסקנות אודות אוכלוסיה נבדקת ורק לעיצים נדירות נערך מבדק או מדגם כללי לכל האוכלוסיה בגלל ריבוי עלויות וכח אדם ואם כן זה יעשה על ידי מפקד האוכלוסין

גודל המדגם חשוב מאוד לתוצאת המחקר אפשר לבחור את הגדול לפי חישוב נוסחא מתאימה לצרכי הבודק

ישנם שני סוגים של מדגמים שמהם ניתן לבחור : מדגם הסתברותי ומדגם לא הסתברותי

אם בעייתי לדגום חלק מאוכלוסיה בגלל חוסר שיתוף פעולה או חוסר במשאבים ניתן להיעזר במדגם לא הסתברותי למרות שרמת הדיוק תרד

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X