העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

מיכאל טורבסקי

מיכאל טורבסקי

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 3

תורת המדגמים:

מדגם הוא קבוצת פרטים מתוך האוכלוסייה הנבדקת.

השיטה – בוחרים מדגם מייצג כי יש קושי לדגום את כל האוכלוסייה וגם כדי להוזיל את עלות המדגם.

מפקד אוכלוסין, השאיפה להגיע לכל חברי האוכלוסייה על מנת להשיג את מטרת המחקר.

יש חשיבות רבה לגודל המדגם, השפעה ישירה על תוצאת המחקר. אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה.

ישנם שני סוגי מדגם: מדגם הסתברותי, ומדגם לא הסתברותי.

אם יש קושי לדגום חלק מהאוכלוסייה נעזרים במדגם לא הסתברותי אך יש לקחת בחשבון שרמת הדיוק תרד.

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X