העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

raz

raz

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

שיעור מס’ 3 עסק בנושא תורת המדגמים:

מדגם הוא קבוצת פרטים המהווה מודל לאוכלוסייה הנבדקת.

סקר מבצעים על מדגם מייצג מאחר וביצוע סקר על כלל האוכלוסיה יקח זמן רב והעלות גבוהה.

על מנת להגיע למידע מדוייק על כלל האוכלוסייה  מבצעים מפקד אוכלוסין.

גודל המדגם חשוב מאוד לתוצאת המחקר. אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה.

ישנם שני סוגי מדגם: מדגם הסתברותי, ומדגם לא הסתברותי.

 1. מדגם הסתברותי – מדגם שהפרטים בו נבחרו בעזרת הגרלה מתוך כלל הפרטים שבאוכלוסייה.

במדגם זה ישנם מס’ אפשרויות דגימה :

 • דגימה אקראית פשוטה
 • דגימה שיטתית
 • דגימת שכבות
 • דגימת אשכולות

 

 1. מדגם לא הסתברותי –מדגם שמבוצע כאשר קשה לדגום חלק מהאוכלוסיה.
  • במדגם זה ישנם מס’ אפשרויות דגימה :
  • מדגם נוחות
  • מדגם מומחים
  • מדגם מתנדבים
  • מדגם כדור שלג
  • מדגם לקבוצה באופן מכוון
  • דגימת זיווגים

 

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותני.

 1. מחקר כמותי הינו מחקר בו הדגש על הצד המדיד והמספרי.
 2. מחקר איכותי הינו שיטת מחקר במדעים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X