העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

shmuelsh88

shmuelsh88

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

תורת המדגמים:

מדגם הוא קבוצת פרטים מתוך האוכלוסייה הנבדקת.

בוחרים מדגם מייצג כי קשה להגיע לכל האוכלוסייה וגם כדי להוזיל את המשאבים.

מפקד אוכלוסין, כאן צריכים לשאוף להגיע לכל חברי האוכלוסייה על מנת להשיג את מטרת המחקר.

גודל המדגם חשוב מאוד לתוצאת המחקר. אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה.

ישנם שני סוגי מדגם: מדגם הסתברותי, ומדגם שאינו הסתברותי.

במידה וקשה לדגום חלק מהאוכלוסייה נשתמש במדגם לא הסתברותי אף על פי שרמת הדיוק יורדת.

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותי.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X