העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

alina

alina

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 3

3.05.2021

תורת המדגמים:

מדגם הוא קבוצת פרטים מתוך האוכלוסייה הנבדקת.

בוחרים מדגם מייצג כי קשה להגיע לכל האוכלוסייה וגם כדי להוזיל את המשאבים.

הסיבות לשימוש במדגם

*         בסטטיסטיקה נהוג להסיק מסקנות אודות אוכלוסייה מסוימת על סמך מדגם.

מפקד אוכלוסין, כאן צריכים לשאוף להגיע לכל חברי האוכלוסייה על מנת להשיג את מטרת המחקר.

גודל המדגם חשוב מאוד לתוצאת המחקר. אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה.

מדגמים הסתברותיים:

דיברנו על מדגם הסתברותי -מדגם שהפרטים בו נבחרו בעזרת הגרלה מתוך כלל הפרטים שבאוכלוסייה.

ישנם שני סוגי מדגם: מדגם הסתברותי, ומדגם לא הסתברותי.

אם קשה לדגום חלק מהאוכלוסייה נעזר במדגם לא הסתברותי למרות שרמת הדיוק יורדת.

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X