העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

אלנה איליצ'נקו

אלנה איליצ'נקו

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

תורת המדגמים

מדגם הוא קבוצת פרטים מתוך האוכלוסייה הנבדקת.

סקר – מחקר שנערך על אוכלוסיית מדגם.

בסטטיסטיקה נהוג להסיק מסקנות על סמך מדגם.

מה נבדק בסטטיסטיקה:

  • ממוצע
  • סטיית תקן
  • שונות

שיטה – בוחרים מדגם מייצג כי יש קושי לדגום את כל האוכלוסייה וגם כדי להוזיל את עלות המדגם.

מפקד אוכלוסין, השאיפה להגיע לכל חברי האוכלוסייה על מנת להשיג את מטרת המחקר. יש חשיבות רבה לגודל המדגם, השפעה ישירה על תוצאת המחקר.

אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה. ישנם שני סוגי מדגם: מדגם הסתברותי, ומדגם לא הסתברותי. אם יש קושי לדגום חלק מהאוכלוסייה נעזרים במדגם לא הסתברותי אך יש לקחת בחשבון שרמת הדיוק תרד.

שתי שיטות שונות למדגמים לא הסתברותיים:

  1. מדגם נוחות
  2. מדגם מומחים
  3. מדגם מתנדבים
  4. מדגם כדור שלג
  5. מדגם שבו נבחרת קבוצה באופן מכוון.

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X