העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

meseret

meseret

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

שיעור 3

תורת המדגמים

מדגם הוא קבוצה פריטים הנבדקת מכלל האוכלוסייה הנבדקת.

כאשר ישנו קושי בהגעה לכל האוכלוסייה ועל מנת להוזיל את המשאבים

בוחרים מדגם מייצג.

מפקד האוכלוסין- במסגרת מפקד האוכלוסין נערכים מחקרים לכל האוכלוסיה.

מפקדים המחקרים נדירים מכמה סיבות:

עלות

גרימת נזק לפרטים הנבדקים

קושי בהשגת פרטים

מדם הסתברותי מתבצע בעזרת הגרלה מתוך כל הפריטים:

דגימה אקראית פשוטה-         בתוך מסגרת הדגימה כל פרט ופרט נבחר בהליך אקראי

רמת הייצוג של מדגם זה טובה.

דוגמא רשימת שמות.

דגימה שיטתית, דגימה שכבות, דגימה אשכולות,

מדגמים לא הסתברותיים- יש  6 שיטות למדגם לא הסתברותית

מדגם נוחות

מדגם מומחים

מדגם מתנדבים

מדגם כדור שלג

מדגם שבו נבחרת קבוצה באופן מכוון

דגימת זיווגים

שיטת מחקר איכותי הוא שיטת מחקר במדעים ואילו שיטת מחקר כמותי הדגש הוא על הצד המדיד והמספרי של החקירה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X