העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

דמיטרי קוגן

דמיטרי קוגן

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

קורס : העשרה מקצועית טכנולוגית  134835

סיכום שיעור 3 – 03.05.2021

מדגם (מדגם מייצג) – קבוצת אנשים נותן מודל לאוכלוסייה ממסוימת.

לא חייב להיות קבוצה של אנשים, יכול להיות גם בעלי חיים, פריטים, מוצרים, כל דבר שניתן לספור.

סקר נערך על אוכלוסייה מדגם. כי כל שהסקר בוצע באפן תואם , יהיה ניתן לקבל ולהסיק מסקנות מדויקות יותר.

לצורך קבלת מסקנות מסוימות נעזרים במדגם,

מפקד אוכלוסייה – מחקר נעשים לכלל אוכלוסייה, לדוגמא סקרים של לשכת מרכזית לסטטיסטיקה.

מפקדים הם מחקרים יקרים , יכולים לעשות נזק לנבדק או פרט.

מדגם מייצג – גודל מדגם מינימלי, דגימה הסתברותית שניתן בעזרתה להסיק מידע.

גודל מדגם – הוא מושפע מעלות וזמן ניתוח, גם יעילות ומידע סטטיסטית, גודל מדגם מושפע מרווח סמך

סוגי מדגמים:

מדגמים הסתברותיים,

מדגמים לא הסתברותיים

דגימה הסתברותית- מדגם פשוט, מדגם אקראי

דגימה שיטתית – בחירת נדגם ראשון נעשה אקראי, בחירה של שאר הנדגמים מתבצעת ביחס לראשון.

דגימת שכבות- שימוש העיקר להבטיח ייצוג של תת אוכלוסיות הקטנות.

דגימת אשכולות- שימוש בשיטה הוא חלוקה של נדגמים לאשכולות

מדגם נוחות-שימוש בחירת נחקרים הקלים ביותר.

מחקר מומחים – הוא סוג של מחקר נחות.

מחקר מתנדבים – מחקר חינמי, לא ניתן להסיק מסכנות למה נבדק עושה שאלון.

מדגם כדור שלג – עובר בין נבדק לנבדק, מתאים לרשתות חברתיות.

מדגם שבו נבחרת קבוצה באופן מכוון – שימוש מרכזי עבור אוכלוסיות קטנות או ספציפיות

מדגם זיווגים – דגימה יכול להיות גם הסתברותית וגם לא הסתברותית, נבדקים הם בדרך כל זוג, אותה משפחה וכי דומה.

שיטות המחקר – מחקר כמותי ומחקר איכותני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X