העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 6

Omer Rokah

Omer Rokah

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

העשרה טכנולוגית – מפגש 6 מהפכה רודפת מהפכה מבריאת האדם מהפיכת ה״שימוש בכלים״ המהפכה ״התעשייתית״ מהפכת ה״מידע״ ״המהפכה המטכנולוגית״ ועד… לבינה המלאכותית האם האדם הופך מיותר? בינה מלאכותית היא ענף של מדעי המחשב העוסק ביכולת לתכנת מחשבים לפעול באופן המציג יכולות המאפיינות את הבינה האנושית. העוסקים בבינה מלאכותית מבכרים לעיתים הגדרה מצמצמת של מושג זה, כאילו בינה מלאכותית היא “כל מה שאדם יודע לעשות אך עדיין אין אנו יודעים לתכנת אותו”. המבחן המקובל ביותר לבינה מלאכותית הוטבע בשנת 1950 על ידי אלן טיורינג, וידוע בשם “מבחן טיורינג”: מכונה תחשב לתבונית, אם יינתן לאדם, “הבוחן” היושב בחדר סגור, לנהל שיחה באמצעות ממשק מחשב (Console) עם שתי ישויות שנמצאות בחדר השני, כאשר אחת מהן תהיה מכונה והשנייה אנושית, והמשוחח לא יוכל לזהות מי משתי הישויות היא מכונה או אדם מכונה, או־אז המכונה תחשב לתבונית. תחרויות לא רשמיות, המכונות “תחרות טיורינג”, נערכות מדי שנה כאשר המשתתפים מנסים להעמיד תוכנות ל”מבחן טיורינג” ואולם, הבוחנים, בדרך כלל פרופסורים מנוסים, מצליחים לזהות בקלות מי משוחח עמם. נכון לשנת 2014, הצליחה תוכנה ב־33% מהמקרים לדמות שיחה ברמה אינטלקטואלית של נער בן 13 שנים. (מעבר מוצלח של מבחן טיורינג הוגדר על ידי טיורינג, כנראה בבדיחות הדעת, כהצלחה של לפחות 30% מהמקרים). בינה מלאכותית נחקרת בשתי רמות: בינה מלאכותית דמוית אנוש, שבה המחשב חושב ומסיק מסקנות באופן דומה לזה של המוח האנושי. בינה מלאכותית שאינה דמוית אנוש, שבה המחשב יגיע ליכולות עצמאיות לחשיבה, ללא קשר לדרך שבה המוח האנושי עושה זאת. בינה מלאכותית מסווגת לפי ביצועים: בינה מלאכותית חזקה: שבה התוכנה אמורה לבצע חיקוי של פעילות השכל והחשיבה, באופן כללי: פתרון בעיות כללי, וכדומה. בינה מלאכותית חלשה, שבה התוכנה מיועדת לבצע פעילות נבונה בתחום יישום מוגדר: משחק שח־מט, גילוי הוכחות בגאומטריה, מומחיות ספציפית, וכדומה. מכיוון שהניסיונות ליצור בינה מלאכותית חזקה נתקלו בקשיים רבים, עיקר ההתפתחות בחקר הבינה המלאכותית, מאז שנות ה־80, הוא בתחום הבינה המלאכותית החלשה. מעגל השיפור המתמיד מעגל השיפור – מצוייר כמעגל ולא בטור כדי להדגיש שמדובר במעגל שיפור מתמיד. תרבות ניהולית השואפת למצוינות, תעודד הפעלה סדורה של מעגלי שיפור מתמיד. תהליכי המדידה והבקרה של ביצועי הפרויקטים למול התוכנית, תציף כל הזמן הזדמנויות לשיפור תהליכים. תוכנית שיפור מבוססת מתודולוגית PDCA תטמיע את השיפור בתהליכי העבודה, ובכך תבטיח שהלקחים הנלמדים והניסיון הנצבר יוטמעו גם בפרויקטים עתידיים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X