העשרה מ. טכנולוגית

סיכום שיעור 3

Idan001

Idan001

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מ. טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

בס״ד 

היום למדנו בקורס על תורת המדגמים.

לדוגמא מחקרים שנערכים על מרבית האוכלוסיה נעשים בדרך של מפקד אוכלוסין.

מפקד אוכלוסין והדיור שאחראית העורכת על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי עשר שנים בערך.

סיבות לכך שמפקדים הם מפקדים נדירים:

– המחיר של מפקד עלול להיות יקר מאוד.

מדגם מייצג הוא גודל של מדגם מינימליסטי בדגימה הסתברותית נותן אפשרות של רמת דיוק דיי ניכר בהינתן המידע הסטטיסטי.

גודל זה מושפע הן מגודל האוכלוסיה והן משונות שיש באוכלוסיה לגביי התכונה החוקרת.

גודל המדגם – הוא גורם דיי עיקרי לכך שיש השפעה על עלות וזמן עריכת המחקר. אך גם יש לו יכולת השפעה על עוצמת המחקר. יכולת המדגם הסטטיסטי היא לתת ייצוג של כלל האוכלוסיות הנחקרות לצורך המדגם הסטטיסטי.

גודלו מושפע בעיקר מגודל רווח הסמך הנדרש לתוצאות הסקר.

מגודל האוכלוסיה כולה והמשונות שיש באוכלוסיות השונות לצורך המדגם המחקרי לגביי אותה תכונה נחקרת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X