העשרה מ. טכנולוגית

סיכום שיעור 1

Valery

Valery

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מ. טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 1
קורס העשרה מקצועית טכנולוגית.
נושא המפגש היה מבוא לסטטיסטיקה.
סטטיסטיקה היא מלה לטינית פירושה “של המדינה”
הסטטיסטיקה תחום מדעי המטפל בארבעה תחומים: איסוף מידע, עיבוד, ניתוח והצגת מסקנות והמלצות.
קיימים שני ענפים מרכזיים בסטטיסטיקה: תיאורית והיסקית.
סטטיסטיקה תיאורית: מתארת את הנתונים בצורת גרפים או טבלה.
הסטטיסטיקה מציגה תכונות ומאפיינים של אוכלוסייה מסוימת.
אוכלוסייה יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים ועצמים..סיכום מפגש מס’ 1
קורס העשרה מקצועית טכנולוגית.
נושא המפגש היה מבוא לסטטיסטיקה.
סטטיסטיקה היא מלה לטינית פירושה “של המדינה”
הסטטיסטיקה תחום מדעי המטפל בארבעה תחומים: איסוף מידע, עיבוד, ניתוח והצגת מסקנות והמלצות.
קיימים שני ענפים מרכזיים בסטטיסטיקה: תיאורית והיסקית.
סטטיסטיקה תיאורית: מתארת את הנתונים בצורת גרפים או טבלה.
הסטטיסטיקה מציגה תכונות ומאפיינים של אוכלוסייה מסוימת.
אוכלוסייה יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים ועצמים..

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X