השערה מקצועית

סיכום שיעור 19

Tzvia Elaev

Tzvia Elaev

פרטי הסיכום

קורס: השערה מקצועית

מספר השיעור: 19

סיכום השיעור

נהלים טכניים ככלי ביקורת
נוהל – הליך
בלועזית – פרוצדורה
מימדי איכות הנוהל:
1. התאמה לדרישות
2. ביצועים
3. תכונות נוספות
4. אמינות
5. עמידות
6. שירות
7. אסטטיות
8. איכות נתפסת

היבטי האיכות:
1. טכני- עמידה במפרטים
2. שיווקי- שביעות רצון הלקוח
3. כלכלי- ערך ללקוח ורווח לספק
4. תרבותי- מתאים לסביבת הלקוח ובעסקים
5. התנהגותי-עשה נכון בפעם הראשונה

לאפשר קיום – הליך אחיד ומוסכם מראש
צמצום מרבי של החלטות ספונטניות, תלויות מצב בלתי נצפה והזדקקות לכיבוי שריפות.

מטרת הנוהל – סדר, יעילות, מועילות.
צמצום הסיכון באי ציות, הטמעת הוראות הדין, הטמעת ״רוח המפקד״, שקיפות.

מימדי הגדרת המשימה-
אחריות, סמכות, משאבים, שלבי ביצוע ותיעוד.

הנחיות פנים ארגוניות המבוססות- חזון הארגון, מדיניות, ניסיון, משאבים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X