השערה מקצועית

סיכום שיעור 9

Tzvia Elaev

Tzvia Elaev

פרטי הסיכום

קורס: השערה מקצועית

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

טכניקות סטטיסטיות ככלי ליישום – מפגש 9
אנו מצויים בעולם דינאמי מתפתח טכנולוגי, והייטקי.
התקדמותו של העולם במאה שנים האחרונות אין לו אח ורע ביחס לאלפי השנים שקדמו
מכאן נגזרת הדרישה מראשי הארגונים, המפעלים, הטכנולוגיות להעמיד נהיה בעל חזון כדי שיקבע את מטרותיו של הארגון לעתיד ולהעמיד מנהיג אשר יוביל אחריו את העובדים.
הנושא עצמו של ההעשרה מקצועית נועד להעשיר את הידע ולשפר את הרמה בתחומים השונים כמו: רפואה, טכנולוגיה, צבאיות כל אלו מובילים לצמיחה והתקדמות של התשתיות בתחומים אלו ואחרים ומחייבים אותנו כחברה אנושית להיות מעודכנים.
האתגר של כולנו הוא גם לסגור פערים ולצמצמם עלינו להתמודד כראוי עם המודרניזציה בתחומי הרפואה, החינוך ועוד. והכל כדי לשפר ולשדרג את האיכות.
האיכות מתייחסת לכל מה שאנו עושים בתוך הארגון ובכל רמות הביצוע.
תהליך האיכות משמעותו שיפור מתמיד המתבסס על סטטיסטיקה, מדידה וניתוח התוצאות.
הגישה התהליכים מדגישה שכל העובדים שותפים לתהליך האיכות והשדרוג כדי להביא לשיפור מתמיד ולהשיג שביעות רצון פנים ארגונית וחוץ ארגונית.
המושג איכות, בקרת איכות ותהליכי האיכות היא כדי לזהות כשלים וחקירת הכושר הביצועי של התהליכים כמו כן, על הארגונים להתמודד עם טכניקות ויישומים עדכניים ושימוש בכלים מתקדמים כדי לנתח ולעבד את הנתונים הסטטיסטיים.
ישנם מספר עקרונות של הבקרה לסוגיהם שהם ישמשו סרגל למדידה ומעקב, כמו כן יש להעשיר גם את הארגון בכלים מתקדמים ואת העובדים בטרנדים טכנולוגיים נוספים כגון פיתוח אפליקציות, ויישומים, חיזויי טכנולוגי, התמודדות עם רשתות חברתיות והנדסת אנוש מתקדמת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X