התנהגות אירגונית

סיכום שיעור 2

Hila kuta

Hila kuta

פרטי הסיכום

קורס: התנהגות אירגונית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

ששת המאפיינים עפ כץ ורוברט

1. רמת תכליתיות גבוהה

2. הירארכיה ארגונית

3. סדר וארגון

4. מנגנון שימור

5. התמחות וחלוקת עבודה בתוך הארגון

6. פתרון בעיות וקונפליקטים בתוך הארגון

תיאוריות מרכזיות:

1. תיאוררית המדע עפ טיילור

2. תיאוריה של מאיו

תיאוריה קלאסית

תורת המנהל:

גישה של וובר מאפיינים:

1.חלוקת עבודה בתוך הארגון

2. היררכיה ארגונית

3.תקנות וכללי התנהגות של עובדים

4. גיוס עובדים וקביעת קודים עפ קריטריונים

5. חברות בארגןן

6. ויסות פעילות עפ שיקולים עיניינים

סגנונות ניהול:

מנהל סמכותי, ליברלי, ניהול דמוקרטי

טיפוסי מנהיגות:

מנהיג מעצב, מתגמל, משנה סמכותי ואותנטי.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X