התנהגות ארגונית

סיכום שיעור 2

hayaamar

hayaamar

פרטי הסיכום

קורס: התנהגות ארגונית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

המאפיינים המרכזיים של כל ארגון :

  1. רמת מלאכתיות גבוהה
  2. רמת תכליתיות גבוהה
  3. רמת הבניה גבוהה
  4. תלות חזקה בגרמין חיצונים

למדנו על התאוריה של כץ ורוברט אשר טענו שמסיבה קפטליסטית יש יחסי גומלין עם הסביבה . מצאו שיש שישה מאפיינים שנחוצים ללקיומו של הארגון

עוד למדנו על התיאוריה המדעית של טילור – המכונה עומדת במרכז ולא העובד. האדם מכונה. בניגוד לתאוריה זו על פי מאיו האדם הוא במרכז וקרא לתאוריה יחסי אנוש. טען שככל שנשקיע באדם אשר יהיה שותף להחלטות כך ירגיש יותר שותפות ואחריות וירצה בהצלחת הארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X