וולידציה וכיול

סיכום שיעור 10

dassash

dassash

פרטי הסיכום

קורס: וולידציה וכיול

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

מיקרוביולוגיה

בקטריולוגיה תחום אירובי שצומחים חיידקים בנוכחות חמצן, כל הדגימות יכולות להגיעה מדם,שתן,נוזל הגוף,נוזל עמוד השדרה,ישגם תחומים נוספים מקולוגיה שזה עבודה עם פרזיטים פטריות וגם ביולוגיה מולקולרית.
לכל דגימות שמגיעות מכינים תרשים מה תהליך השלבים שעוברים כדי לקבל תוצאה.

צביעת גרם
חידקים גרם חיובים – מכילים דופן יותר עבה מחיידקי גרם שלילים,הדופן העבה מקנה להם להשאיר את הצבע הכחול של קריסטל וויולט ולא נשטף במים וכך נבדלים בצבעם הכחול שלא ירד מחיידקים הגרם שלילים שאצלם כן הצבע הכחול יורד ונשארים עם צבע ורוד.
חיידקים גרם שלילים– בצביעת גרם שצובעים בצבע כחול החיידקים הללו ישנם דופן דק כך בשטיפה הצבע הכחול יורד ונשארים עם צבע רוד,שזה מקנה להם את צבעם של חיידקי גרם שלילים.
אחרי צביעת גרם על גבי סלידים מסתכלים במיקרוסקופ ומאבחנים איזה חיידקים נמצאים בתרבית דם ובאיזה מבנה.

אחרי צביעת גרם זורעים בצלחות פטרי,מחלקים את הצלחות ל4 חלקים בחלק הראשון מטפטפים את הדגימה זורעים בשני בשלישי וכך ברביעי, ע”י החלוקה הזאת מבצעים צריעת בידוד,אחרי 24 שעות צומחים חיידקים שקיימים בתרבית במושבות מבודדות,עם המושבות המבודדות ניתן לעבוד איתם להמשך בירור החיידק ורגישותו.

MALDI TOF – מכשיר לזיהוי סוג חיידקים
שמים מושבה על הבארית שיש בפלטנ של המכשיר על זה שמים חומר מטרק שהוא חומר ששומר על החיידקים ממכת ליזר של המכשיר,מיבשים ומכניסים למכשיר והמכשיר מזהה את סוג החיידקים.

AST – מכשיר רגישות
חיידקים מאד חכמים כל זמן קצר מוצאים סיגנון עמידות לאנטיביוטיקות,אם זה להפעיל אנזימים נגד האנטיביוטיקה הפעילה או לשנות מבנה של האתר הפעיל וכדומה.

יש דרך לגלות את הכמות המינימלית של האנטיביוטיקה להריגת חיידקים.מכילים סידרת מיהולים של האנטיביוטיקה,בהתחלת המיהול רואים שהחיידקים צומחים במיהול מסוים מפסיקים לצמוח ושם קובעים את המיהול המינימלי של האנטיביוטיקה להריגת החיידקים.
את המיהול הזה לא עושים במעבדה רגיל כי אי אפשר לבצעה את המיהולים האלה לכל הדגימות שמגיעות למעבדה וכך מבחינת כוח אדם זה בלתי אפשרי לכן לא משתמשים עם המיהול בדרך הזו.
כן משתמשים בזריעת דגימה בצלחות פטרי על ה צמים דיקיות של סוג אנטיביוטיקות שונות אחרי 24 שעות בודקים מסביב הדיסקיות עם צמחו חיידקים או לא.
אם רואים מסביב הדיסקית צמיחת חיידקים זה מעיד שהחיידק בצלחת עמידים לסוג האנטיביוטיקה הזאת,ואם לא רואים צמיחת חיידקים זה מראה רגישות לאנטיביוטיקה הזאת וכך מודדים את המרח של ההל שנוצר מסביב הדיסקית וכך קובעים את כמות האנטיביוטיקה שהורגת את החיידק הנבדק.

ETEST – זה גם דרך שניה של הדיסקיות שיש סוג של מקל שמכיל אנטיביוטיקה במיהול שונה.

תרבית דם
התרבית כבר בא עם מבחנות,בגלל שבנוזל הדגימה יש כמות קטנה של חיידקים ששמים אותם למבחנה שם מתרבים החיידקים וגם פחות מזוהם,זו הסיבה ששמים במבחנה את תרבית דם.
את המבחנות מכניסים לתוך המכשיר לכמה ימים ברגע שהמכשיר יזהה בצמיחת החיידקים בתוך תרבית דם מסוימת ע”י זיהוי פחמן דו חמצני שפולטים החדקים, המכשיר מוצאים את הדגימה החוצה ועובד מעבדה לוקחת את תרבית דם ומתחיל לעשות את המשך הבירור.

מבצעים צביעת גרם וזריעת הדגימה על גבי צלחות פטרי עם דיסקיות את אנטיביוטיקות,הזיעה רק אחרי 24 שעות אפשר לראות את צביעת גרם אפשר לבצע באותו יום שמוצאים ולראות עם החיידקם גרם שלילי או חיובי עם זה קוקים או מטגים.

PCR
שיטת מולקלריות מיועדות לחיפוש פתוגנים למינהם.רוב השיטות המולקולריות הם MULTIPLEX PCR שזו שיטה שמגלה כמות גדולה של חיידקים בו זמנית.

תיקוף
כל סוגי מבחנות שנכנסים למעבדה עוברים תיקוף ע”י השוואת פלטות זורעים אותו חיידק בשני הפלטות ובודקים איזה מהפלטות סלקטיבית יותר.

כך גם מכשירים שונים של הבדיקות עם זה מכשירי רגישות או זיהוי חיידקים עושים להם תיקוף כל תקופה מסוימת ע”י חיידקים ידועים שנשמרים במעבדה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X