וולידציות וכיולים

סיכום שיעור 6

שניר יהודה

שניר יהודה

תודה רבה

פרטי הסיכום

קורס: וולידציות וכיולים

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

 

הרצאה 6 

 • שמירה על התנאים הנדרשים לאחסון דגימות וחומרים המשמשים לביצוע בדיקות היא דרישה קריטית לכל המעבדות.•במעבדות של כל מרכז רפואי יש עשרות ואףמאותמכשירים עם בקרת טמפרטורה.•תיקוף הוא כלי העיקרי להבטחת פעילות באיכות גבוהה של מכשירים אלה .•משרד הבריאות ,נוהל מס ‘216″תנאי אחסון והובלה של תכשיריםמתאריך 11.10.20143
 • מכשירים עם בקרת טמפרטורהמקרר ,מקפיא ,חדר קור ,אינקובטורצנטריפוגה עם קירור.•הפשרה –Defrosting –תהליכיםשנקבעו בהגדרת המקפיא.בחום מופסק הקירור הפעיל במקפיא לצורך הפשרת קרח.•רגש ,חיישןProbe ,Sensorצמד פסים מתכתיים המודד את הטמפעפ”י חישוב פוטנציאלים ומעביר את הקריאה לרשם טמפרטורה .

מטרות תיקוף: 

 • לבדוק את פיזור הטמפרטורה במכשיר (קיץ/חורף.)
 • לקבוע את מיקום הבקר לניטור הטמפרטורה ע”י איתור האזור החם/הקר ביותר במהלך העבודה המכשיר.
 • קביעת זמן התאוששות המערכת לאחר פתיחת דלתות.
 • קביעת זמן התאוששות המערכת לאחר הפסקת חשמל.
 • תקינות בקרות והתרעות.
 • תקינות אמצעי בטיחות (מנגנון שחרור דלת /התרעת אדם לכוד בתוך חדר קור.)
 • בדיקת אב טיפוס

 

הוראות כלליות (1 ) 

 1. כיול צג של המכשיר הנבדק יבוצע לפי נוהל הכיול .טפסי ביצוע הכיול יצורפו לדו”ח. 
 1. בתהליך תיקוף רגשי טמפרטורה צריכים להיות ממוקמים בחלל האוויר (לא בנוזל )ולפחות 8ס”מ מהקיר. 
 1. מומלץ לבצע את התיקוף לאחר טיפול שנתי. 

הוראות כלליות 

לפני תחילת התיקוף מומלץ לבדוק את הידוק הדלת לחדירות האוויר מהסביבה..5אופן הבדיקה: רצועות נייר ברוחב 50מ”מובעובי 0.08 מ”מ מוחלים על גומי איטום סוגרים את הדלת oבמצב תקין רצועות נייר לא אמורות לנוע בחופשיות . הוראות כלליות 

 

תיקוף חוזרת יש לבצע אחת ל-2-5שנים או בעקבותהחלפת חלקים קריטיים לתפקוד המכשיר ,כגון:-בקר-מדחס-מאווררים-מפזר קור-מיקום וסוגי הרגשים6 .למכשירים חדשים תיקוף(PQ)תבוצע רק לאחר קבלהואישור דו”חות IQו–OQ 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X