וירולוגיה קלינית – מחלות וחיסונים

סיכום שיעור 12

מעין שיינר

מעין שיינר

פרטי הסיכום

קורס: וירולוגיה קלינית – מחלות וחיסונים

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

חזרה על מבנה וירוסים, עם מעטפת, ללא מעטפת. סוגי גנום – DNA, RNA.

דרכי הדבקה של וירוסים

בדיקות מעבדה לזיהוי וירוסים

חזרה על SV40, כיצד הוא מדביק הדבקה לטנטית והדבקה ליטית

תרופות אנטי-ויראליות שונות

חזרה על הזנים מהם מגן וירוס הפפילומה וכיצד הוא מדביק. איך מייצרים את החיסון

סוגי חיסוני הילדות

חזרה על משפחת נגיפי ההרפס.

חזרה על הנגיפים הגורמים לדלקת כבד נגיפית.

חזרה על מהלך ההדבקה של נגיף.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X