וירולוגיה קלינית

סיכום שיעור 10

מור כהן

מור כהן

פרטי הסיכום

קורס: וירולוגיה קלינית

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

תפקיד הוירוסים בהדבקה לטנטית ארוכה ALY גורם ללוקמיה בעופות מדביק תאי B. לאחר 6 חודשים מההדבקה חלק מהעופות מפתחים לימפומה. וירוסים שבודדו מתרנגולת עם לימפומה והוזרקו לאפרוחים היתה תקופה לטנטית של 6 חודשים עד להופעת הלימופמה. נחוצה הדבקה כרונית ממושכת כדי לפתח לימפומה. המקום של הופעת הפרו וירוס על הכרומוזום של כל התרנגולים החולים היה באותו מקום. אינטגרציה בכרומזום העוף מתרחשת ליד גן שלם TLR הוירלי שמשרה ריפליקציה אינסופית ושעתוק מוגבר וכך נוצר עודף גם מהחלבון שסמוך למקום החדירה. לחלבון זה קוראים MYC והוא משרה גידול תאי חריג המוביל לסרטן. ALV גורם ללוקמיה בעופות מדביק תאי B ואין סימטומים להדבקה. כעבור 6 חודשים חלק מהעופות מפתחים לימפומה. באדם הלימפומות נגרמות מחלבון EBV חיבור בין 2 כרומוזומים יוצר טרנסלוקציה שכתוצאה ממנה נוצא MYC. קיים פרוטואונקוגן שתפקידו לבקר את גידול תאי Bץ לטנטיות ארוכה כי יש אירועים רבים ובלתי תלויים כדי לייצר טרנסלוקציה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X