וירולוגיה קלינית

סיכום שיעור 3

יונה ביסמוט אבנצל

יונה ביסמוט אבנצל

פרטי הסיכום

קורס: וירולוגיה קלינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

בתחילת השיעור, הובהרו כמה נקודות: לנגיפים dsRNA  יש אנזים RNA DEP RNA polymerase  כך שלא חייבים לעבור דרך DNA כדי להשתכפל.

נגיפים השייכים לשפחת ה-CORONAVIRUS בדרך כלל יציבים במע’ העיכול  ועמידים ל-pH נמוך הנמצא בקיבה.

ניתן לחלק את הנגיפים לפי האיברים אותם הם מדביקים: נגיף ההרפס נשאר כל החיים בתאי עצב שלא מונגשים למע’ החיסון. זיהוי הנגיפים נעשה על ידי מיקרוסקופיה, ציטוסקופיה, גידול בתאים, זיהוי של חלבונים וירליים, זיהוי חומר גנטי.

התרופות נגד נגיפים חוסמות את האנזימים הייחודיים לנגיפים (reverse transcriptase) או מנטרלות א היכולת שלהם ליצור חלבונים וירליים.

משפחת ה-PAPOVARIDAE: dsDNA  מעגלי בדומי לגנום שלנו. דוגמה לנגיפים מהמשפחה הזו: polio, SV40, papilloma

ה-SV40 התגלה במקרה כשעשו חיסון נגד פוליו: הכניסו נגיף הפוליו מומת לתאי כליה של קוף. לאחר שהזריקו לחיות ראו במקרה (החיות לא הומתו בטעות) שפיתחו סרטן. בסופו של דבר הבינו שבתאי קוף יש נגיף שגורם לגידולים סרטניים אצל מכרסמים. האנשים שחוסנו עם החיסון הזה לא פיתחו סרטנים. לאחר גילוי זה, השתמשו בביצים לגידו נגיף הפוליו לצורך הכנת חיסונים.

בנגיפים מהמשפחה הזו, הגנום נמצא בצורת dsDNA  התוף בהיסטונים ליצירת נוקלאוזומים. יש splicing מה שמאפשר ליצור חלבונים שונים מאותו קטע של DNA. קיימים שלושה נגיפי מעטפת (V1, V2, V3) שנוצרים מאוחר. יש לנגיפים ללא פרוטיאזות אותן ניתן לעכב.

ה-SV40 מפוצץ את התאים בו הוא מתאכסן.

ה-PAPILLOMA דומה ל-SV40 אך הוא משפיע על הגן של p53

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X