ולידציה וכיולים

סיכום שיעור 10

Bella Khotemlyansky

Bella Khotemlyansky

פרטי הסיכום

קורס: ולידציה וכיולים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

בחלק הראשון של השיעור היה הסבר על הבסיס של בקטריולוגיה כדי להבין איפה בתחום בקטריולוגיה יש מקום לתיקוף.

 

תורת תיקוף לבקטריאולוגיה – ספר Cumitech 31A.

מתי עושים תיקוף? כדי לבדוק האם שיטה עובדת והאם שיטה עדיין עובדת.

Gold standard בבקטריולוגיה – חיידקים ATCC.

איזה תיקוף אפשר לעשות בתכום בקטריולוגיה: תיקוף מכשירי צביעה, תיקוף מצעים, תיקוף מבחנות או בקבוקים, תיקוף רגישות.

רכיבי בדיקה: דיוק, הדירות, רגישות, סגוליות, טווחי נורמה וכו’.

ב-precision test אם יש הבדל יותר משתי מהולים – תיקוף לא עובר.

אי התאמות:

  1. Minor errorsשגיאות קלות (תוצאה רגישה או עמידה בשיטה החדשה עם תוצאת ביניים בשיטה הנוכחית).
  2. Major errors שגיאות עיקריות (התנגדות חיובית כוזבת אם התוצאה הייתה עמידה במערכת החדשה אך רגישה בשיטה הנוכחית).
  3. Very major errors שגיאות עיקריות (רגישות חיובית כוזבת אם התוצאה הייתה רגישה במערכת החדשה אך עמידה בשיטה הנוכחית) – שימוש באימות לעומת שיטת התקן הסטנדרטית בלבד.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X