ולידציה וכיולים

סיכום שיעור 9

Bella Khotemlyansky

Bella Khotemlyansky

פרטי הסיכום

קורס: ולידציה וכיולים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

בשיעור הזה דיברנו על הכיול, שיש מכשירים שנתן לכיל (משקל, טרמומטר, מכשירי לחץ, פיפטורים וכו’) ויש מכשירים שלא נדרש כיול (מטר, מיקשר, גלוקומטר, המגלובינמטר וכו’).

עד כמה בדיוק עושים כיולים אפשר לראות בפירמידה עקיבות .

מונחים חשובים של מכשירי מדידה: יציבות, זמן תגובה, סחיפה, שקיפות.

יש שגיאות מדידה (שגיאה שיטתית, שגיאה אקראית, שגיאיות של אפס, שגיאות של לינאריות).

כיולים של מכשירי מדידה צריכים לעשות רק במעבדות שיש להם הסמכה.

רשימת המעבדות המוסמכות ופרוט היקף הסמכתן מוצג באתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות www.israc.gov.il.

כיול עצמי: אם מכשיר תקין (בדיקה פעם בשנה) ממשיכים לעבוד, אם לא שולחים למעבדה מוסמכת.

דוח כיול צריך להיות תוך מעבדה איפה נמצא מכשיר ועל מכשיר צריך להיות מדבקה מיועדת.

בחלק השני של שיעור דיברנו על אי הודאות (יחידות %).

  • לא ניתן לבצע בדיקה בדיוק אבסולוטי – תיזה שלא צריך להוכיח.
  • לכל בדיקה, המדויקת ביותר שניתן לבצע במעבדה הטובה ביותר, תמיד יש פיזור התוצאות. פיזור זה – אי ודאות.

גורמים אי הודאות: נטילת ושינוע הדוגמה, אחסון, הכנת לאנליזה, כיולים, אנליזה, תנאי הסביבה, הגורם האנושי, החישוב והמכשוב).

מידע באשר לזיהוי גורמי אי ודאות והערכות אי ודאות צריכים להיות מתועדים וזמינים ללקוחות המעבדה . בשלב סקר חוזה, לפי דרישת הלקוח, המעבדה תיידע אותו, בדבר אי וודאות תוצאות הבדיקה שהזמין.

השוואה בין עובדים ובין מכשירים ושימוש את תכניות של בקרת איכות חיצונית למטרות ולידציות

השוואה מבוצעת:

  • בין מכשירים – בכל מקרה של ביצוע בדיקה/ תהליך ביותר ממכשיר אחד מאותו סוג.
  • בין עובדים – בכל מקרה של בצוע בדיקה/ תהליך ידניים ע”י יותר מעובד אחד.

קיימת פרוטוקול השוואה (CP – comparison protocol).

על מנת לבחון את אמינות התוצאות , משתתפות המעבדות בתוכניות השוואת מיומנות בינלאומיות.

השתתפות בתוכניות אלה מאפשרת השוואה בין מעבדות שונות המבצעות בדיקות בשיטות ומכשירים זהים , תוך שימוש בדגימות בעלות ערך מטרה ידוע.

אין טעם בתוכנית בקרת איכות חיצונית אם יש פחות מ-10 משתתפים.

אתר EPTIS כולל בסיס מידע בין לאומי של מאות תכוניות Proficiency test הפועלות באירופה, ארה”ב ואוסטרליה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X