ולידציה

סיכום שיעור 10

Lena Nasser

Lena Nasser

פרטי הסיכום

קורס: ולידציה

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ולידציה סיכום 10:

-האם השיטה \הערכה\המכשיר\מתאמים לשימוש במעבדה והאם זה נכון לאורך זמן

-תפעול מעבדה : זריעות \ הדגרת תרביות \בקבוקי דם \ הוצאת תשובות

-ביצוע זריעות : 1. זריעה לאינקובציה וצביעה לפירוש אחרי יום פירוש הצמיחה וביצוע זיהוי ורגישות אחרי יום בודקים על ידי זריעה בצלחת שבודקת רדישות בדיסקיות \ זיהוי ב MALDI וזיהוי וריגשות בפניקס .

– מבחן רגישות לחיידקים : מאפשר סלקציה של חיידקים ואבחון טיפולי נגד סוג מסוים .

-שיטות כמו MALDI \TOF\MS :  לזיהוי חיידקי שנותנים סטנדרציה \ זיהוי MIC  \ מעקב

-שיטת MALDI : הוא מתקן המודד את היחס בין המטען למסה של חלקיקים טעונים. באמצעות מדידה זו ניתן לנתח דגימה, ולקבוע מה החומרים בה. מכשיר זה הוא בעל חשיבות גדולה בכימיה אנליטית, ומשמש לזיהוי חומרים במגוון יישומים, ביניהם זיהוי פלילי, אבטחת איכות תעשייתית, ועוד. כמו כן המתקן משמש . 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X