ולידציות וכיולים

סיכום שיעור 10

Joanna Tareef

Joanna Tareef

פרטי הסיכום

קורס: ולידציות וכיולים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

כמו בכל מעבדה, גם במעבדה למיקרוביולוגיה יש מיון וקבלה של הדגימות בין היצר מתן מדבקה ומספר והקלדה שמתייחסת גם לתאריך ושעת לקיחה.

כאשר אנחנו מבצעים מבחנים לרגישות , שיטת ה broth microdilution נחשבת לשיטת ה gold standart . אך לא עושים את זה באופן רוטיני כי היא מבזבזת זמן , משאבים ומובילה לבלבול. ולכן אנחנו משתמשים בשיטת disk diffusion .

מעבר בין קורט עיכוב לMIC דורש שימוש בטבלת אקסטרפולציה.

אנחנו מתרבתים לקיחות מהדם בבקבוק, כי בנוסף למצע העשיר יש את הנוכחות של הריזין שמנטרלת אנטיביוטיקה כך אם מטופל כבר נטל אנטיביוטיקה לא תהיה רמת עיכוב קבוהה של הצמיחה, וגם , בדם ריכוז החיידק יהיה נמוך מרמה של 10 מחיידקים למ”ל עד רמה של חיידק אחד ל 10 מ”ל.

בדם כ 1/3 מהחיידקים הם קונטימננטים (קומנסלים שנמצאים על העור והופיעו בתרבית כתוצאה מלקיחה לא נכונה= אי חיטוי האיזור לפני הדקירה)

שיטת זיהוי בקטרמיה או צמחה בתרבית דם היא פלורוצנטית . חיידקם שצומחים פולטים כמות גדולה של פד”ח , ובהתאם לעלייה בפלט יש חיישנים שמתרגמים את העליה לתוך עקומה אקספוננציאלית ואם יש עליה משמעותית (קפיצה) זה סמן לצמיחה.

במעבדה , בנוסף לשיטות הקלאסיות יש גם השיטות המולקלוריות , אך החסרון בהם הוא אי מתן פאנל רגישות  (שעקרונית זה מה שמחפשים- איך לטפל) נכון שניתן לעלות על מנגננוני עמידות אך אין פאנל רגישות מלא.

במעבדה אנחנו נאלצים לתקף את כל השיטות בתנאי שהן  מאושרות ע”י הFDA .

כל תיקוף במיקרוביולגיה מתחיל בחיידקי ATCC= AMERICAN TYPE CLINICAL CULTURE .שהם חיידקים נרכשים עם תכונה ספיציפית יציבה ץ

תיקוף של מכשיר הצביעה GRAM :

אנחנו בודקים האם בכלל המכשיר מתאים לסליידים שלנו , האם הצבעים הם אותם הצבעים שאנחנו רגילים אליהם (ולא משהו חשוד?) עקב מקורות דגימה שונים אנחנו נאלצים לקבוע רמת decolouraztion  כלומר אם יש לנו משטח כמו CSF שהוא דק אז נדרשת רמה 1 לעומת משטח מכיח ששם קובעים רמה 6 למשל.

תיקוף מצעים :

כל מצע שנכנס לבדיקה עובר תיקוף, היה דוגמא עם מבחנה שמכילה חומר מעכב (חומצה בורית ) שמאפשר זיהוי האם באמת יש חיידק (בזמן האיסוף) או שהחיידק נוכח עקב שהיה לפני הבדיקה . היתה גם דוגמא על תיקוף בקבוקים בין שתי שיטות bactalert<=> bactec fx  שמכניסים לבקבוק חיידק ידוע ומתעדים מתי היה זיהוי .

תיקוף רגישות :

כאשר מתקפים דיסקיות אנחנו רק מתקפים סטטוס(S/I/R) = קטגוריה.                                  כאשר מתקפים E-test = Essintial agreement

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X