ולידציות וכיולים

סיכום שיעור 10

Ablamsky

Ablamsky

פרטי הסיכום

קורס: ולידציות וכיולים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ולידציה במעבדות מיקרוביולוגיות. 17.02.21

הכרנו את מבנה המעבדה המיקרוביולוגית ,ביצוע תרביות: זריעה,אינקובציה וצביעה לפירוש ,פירו הצמיחה וביצוע זיהוי ורגישות. דיברנו על שיטות לקביעת זיהוי ורגישות: רגישות דיסקיות, זיהו ב מכשיר MS ,זיהוי ו רגישות במכשירים פניקס וVTEK.  הכרנו את המכשיר צביעה ותיקוף שלו. הכרנו AST Methods ,Etest –antimicrobial gradient method . דיברנו על CLSI –מסמך תקני אבחנון מיקרוביולוגיים. הכרנו תרבית דם. איזה כלי ומדוע משתמשים אותו.

הכרנו איזה סוג של ולידציה מתאים למעבדה. חשוב ביותר בזמן הולידציה שהשיטה /המכשיר/הערכה מתאימים לשימוש במעבדה ואנחנו בטוחים שנותנים  תשובות נכונות לאורך הזמן. דיברנו על ATCC –gold standart  שמשתמשים בזמן תיקוף. הכרנו השלבים ודיוק והתמדה התיקוף. הכרנו PPV I NVP.

דברנו על QC  במעבדה מיקרוביולוגית. דיברנו על verification of AST systems.

הכרנו על Molecular method במעדדה מיקרוביולוגית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X