ולידציות וכיולים

סיכום שיעור 10

Maya Ilouze Sasson

Maya Ilouze Sasson

פרטי הסיכום

קורס: ולידציות וכיולים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ד”ר נטאשה בלאוסוב העבירה הרצאה שחלקה הראשון עסק במערכת האיכות במעבדה המיקרוביולוגית והחלק השני התמקד בתהליכי תיקוף במעבדה מיקרוביולוגית. מרביתן של השגיאות בבדיקות מעבדה (46-68%) הן בחלק הפרה-אנליטי של הבדיקות. מערכת האיכות של המעבדה צריכה להתייחס לציוד המעבדה, איסוף ושינוע הדגימות למעבדה, טיפול בדגימות, ריאגנטים ותרביות, הכנת תרביות, דיווח תוצאות והגורם האנושי. הוצג נוהל צביעת גרם. בנוסף הוצגו שיטות מקובלות במעבדה מיקרוביולוגית כגון: מבחן קטלז, משך אינקובציה שונה לחיידקים הנבדקים, חישוב MIC (minimal inhibitory concentration), חשיבות מורפולוגיה, שיטת Maldi tof MS לזיהוי חיידקים, הוצגו זני ATCC משמשים רפרנס לתוכניות איכות במעבדה. הוצג נושא בירור עמידות לאנטיביוטיקה באמצעות מבחן מבוסס דיסק בה מורחים חיידקים  על פלטה מיוחדת לבדיקת עמידות ולאחר מכן מניחים דיסקיות על אנטיביוטיקות על מנת לבדוק איזו אנטיביוטיקה עיכבה גידול ע”י מדידת הקוטר מסביב ל מושבה ומקטלגים את החיידקים כ רגיש, יציב, ביניים. חשוב לדעת מידת רגישות על מנת לקבוע ריכוז אנטיביוטיקה. לאחר מכן הוצגו שיטות אוטומטיות כגון וויטק, פניקס וכן שיטות מולקולריות לזיהוי של פתוגנים במידה והשיטות הסטנדרטיות לא עובדות. החלק השני של ההרצאה עסק בתהליכי תיקוף במעבדה מיקרוביולוגית. השאלה המרכזית ביותר בתהליכי תיקוף הינה האם השיטה/הערכה/המכשיר מתאימים לשימוש במעבדה שלי? האם אני בטוח שאתן תשובות נכונות ואורך הזמן? הוצגו הפרמטרים הדרושים לתהליכי ולידצייה כגון דיוק והדירות, רגישות וסגוליות, ערך מנבא חיובי וערך מנבא שלילי, חריגות בתהליכי ולידציה וקריטריונים לקבלה ולדחייה של תהליך ולידצייה ולבסוף הוצג תיקוף שיטות מולקולאריות, קביעת טווח הגילוי והשוואה ל-gold standard.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X