ולידציות וכיולים

סיכום שיעור 10

Shrehanaboudyacobian

Shrehanaboudyacobian

פרטי הסיכום

קורס: ולידציות וכיולים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

התחיל שיעור בהגדרות – 1.כיול בדיקת התאמות בין שתי סדרת ערכים -מכשיר המדידה המכויל ושל מקור ייחוס . דרישות של משרד בריאות -למעבדה יהיו הנחיות ותכניות עם לוחות זמנים לכיול שנתי , תקופתי , יומי בהתאם לצורך . כל מכשיר יסומן ויתועד לגביו תקופת הכיול וזיהוי מבצעו ובאיזה דרגת דיוק.

מה נותן לנו כיול ? ביטחון במהימנות התוצאות של מכשיר המדידה הנמדד.

*מסמכים ישימים : ISO

*ואחר כך נתנה 4 דוגמאות לתדירות כיול .

*נתנה דוגמאות למכשירי מדידה : 1.אנלוגים -סקלה 2.דיגטלי – תצוגה .

*מאפייני של מכשירי מדידה – יציבות / זמן תגובה / סחיפה / שקיפות .

*שגיאות מדידה -1.שיטתית 2.אקראית 3.שגיאה של אפס 4.שגיאה לינארית .

  • יש רשימה למעבדות המוסמכות ופרוט הסמכתן מוצג באתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות .-לכל מעבדה יש תעודת הסמכה .
  • *כיול עצמי וכיול במעבדה חיצונית-רק מכייל שעבר הסמכה יהיה רשאי לבצע כיול , אם יהיה סטייה עליו לתעד .בתום הכיול ירשם המכייל בטופס הכיול את מצב מכשיר ויחתום עליו .

כיול מדדי טמפרטורה – סקלות טמפרטורה נפוצות, רגשים מסוגים שונים .

  • הראתה לנו תוכן תעודת כיול וכמה דוגמאות  – הסבירה גם על חריגות כיול ומי מטפל , מי מזמין כיול , מה עושה מזמין הכיול בתעודת כיול, מדבקות כיול , מה רצוי לביטחון שהכיול יהיה איכותי .
  • בסוף הסבירה כמה הגדרות – אי ודאות – גורמי אי ודאות – מקורות מידע להערכת אי ודאות . ונתנה דוגמאות ותרגילים .

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X