ולידציות וכיולים

סיכום שיעור 8

Natalia Grand

Natalia Grand

פרטי הסיכום

קורס: ולידציות וכיולים

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

סיכום שיעור מס’ 8 – ולידציות וכיולים:

דרישות משיטה אנליטית- צריכות להתאים למטרת הבדיקה , בדיקות מהירות ובדחיפות המירבית. מכשור טוב שעושה מגוון בדיקות רך ניתן לחסוך בכסף ובכוח אדם. שיטה צריכה להיות בטיחותית עבודה עם חומרים פחות מסוכנים או כלל לא.
עברנו שוב על המושגים – דיוק הדירות.

מאפייני מדידה:
• אמינות Reliability – יכולת לבצע את הביצועים המוצהרים עי היצרן
• קשיחות Robustness – יכולת השיטה האנליטית להישאר לא מושפעת ע”י שינויים קטנים בפרמטרים של השיטה וגורמים
סביבתיים טמפ’ לחות וכו’

Limit of detection LOD

• הערך הנמוך ביותר הניתן לגילוי באופן ספציפי ובעקביות

Limit of Quantification LOQ

• סף כימות – הערך הכמותי הנמוך ביותר של חומר מסוים הניתן לקביעה כמותית בבדיקה מסוימת.

Stability יציבות החומרים הריאגנטים והדגימות

Selectivity מדידה ספציפית של החומר הנבדק בנוכחות חומרים אחרים

Resolution יכולת להבחין בין ערכים סמוכים

 

מאפייני מדידה:

• תחום וטווח
– טווח המדידה נקבע ע”י הגבול העליון והתחתון

– תחום המדידה – ההפרש בין הגבול העליון והתחתון

כיול:

• מציאת הגודל המתווך בין הגודל הנמדד לערך המתקבל במכשיר המדידה.

נתנו דוגמא פרוטוקול תיקוף מכשיר panther
הרחבנו על תהליך התיקוף פרוטוקול ותוצאות .

אוטומציה זה שימוש במערכות ומכשירים תוך מעורבות מינימלית או פחותה של בני אדם. תהליכים מסוימים מתבצעים באופן אוטומטי לחלוטין.

היתרון הגדול ביותר של אוטומציה הוא החיסכון
בעבודה, אך גם חיסכון באנרגיה וחומרים,
ושיפור הדיוק בעבודה ואיכות המוצרים.
אוטומציה הושגה ע”י אמצעים שונים – מכניים,
חשמליים, הידראוליים, פנאומטיים,
אלקטרוניים ומחשבים.

בד“כ נדרש שימוש משולב באמצעים שונים.
אתגרים – עלות גבוהה יותר
הגברת זמן תיקוף
פחות דוגמאות מתאימות
הגדלת דרישות וזמן ההכשרה
תחזוקה מקצועית
סיכוני זמן ותזוזה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X