חוזים ומכרזים

סיכום שיעור 12

gilad1989

gilad1989

פרטי הסיכום

קורס: חוזים ומכרזים

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

בשיעור זה עברנו על 4 סוגי ניהול

nמעשי ופרקטי

nעוסק בביצוע עם דגש רב על  תוכן וללא מתן חשיבות רבה לצורה

nעובד מסור ומשקיע, נמצא שעות רבות  בעבודה

nנוטה לבצע הכל בעצמו ולא מאציל סמכויות

nחושב לטווח קצר

nמתפקד טוב במצבי לחץ

 • מנהל ישיר, ממוקד במטרה וגורמים לדברים לקרות
 • אוהב להתמודד עם יעדים מדידים וחש סיפוק מהצלחה
 • יעדיף לבצע משימה ולכן לעיתים משדר חוסר סבלנות
 • נוטה להתמקד בטווח קצר, מאופיין בחשיבה לניארית ובנטיה לטפל במשימה אחת בכל פעם
 • ניתן לזהות אצלו רתיעה מירידה לפרטים בצד רתיעה מעמימות
 • נמשך לתחומים מאופיינים בפעילות אינטנסיבית אך לעיתים מתמקד בביצוע ולכן העבודה איתו לא נעימה
 • סגנון עבודה לינאריnסגנון עבודה לינארי

  n תכליתי ומסודר

  nשם דגש על יעילות ותכליתיות, אבל עוסק יותר בדרך ובשיטה בה הדברים מתבצעים

  nבמילים של אדיג’ס “יעדיף להיות לגמרי טועה מאשר צודק חלקית”

  nבדרגים גבוהים, המנתח עשוי להיות סמנכ”ל כספים או אחראי על ארגון ושיטות ועוד

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X