חוזים מכרזים והתקשרויות

סיכום שיעור 11

פרטי הסיכום

קורס: חוזים מכרזים והתקשרויות

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

ניגוד עיניינים במכרזים

הכלל הוא שאין להתקשר בחוזה אלא על פי מכרז פומבי .

בבסיס הכלל הזה עומדות שתי מטרות עיקריות:

לתת הזדמנות שווה ללא משוא פנים למציעים להנות מהמשאבים הציבוריים שבידי עורך המשרד.

השניה היא מיקסום התועלת הכלכלית לעורך המכרז ודרכו לציבור, בדרך של יעילות וחסכון בכספי הציבור.

מקרים בהם יש פטור מביצוע מכרז:

נסיבות ספציפיות בהן אין הצדקה כלכלית או עניינית לקיום מכרז, או שיש שיקולים חשובים אחרים נגד קימו , לדוג’ אינטרס ציבורי בביצוע עבודות דחופות או שיקולים בטחוניים.

לצורך מימוש פטורים, נדרש אישור מיוחד של ועדת המכרזים או ועדת פטור משרדית, המורכבת לרוב ממנכ”ל המשרד, החשב והיועמ”ש.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X