חוזים מכרזים והתקשרויות

סיכום שיעור 13

adi reuven

adi reuven

פרטי הסיכום

קורס: חוזים מכרזים והתקשרויות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

חוזה הוא ביטוי חברתי משפטי להסכמה הנובעת ממפגש הרצונות בין  שני צדדים כשירים.

חוזה נקרא חוזה אחיד הוא מנוסח על יצדי צד אחד בלבד, באופן אחיד, על מנת שישמש במספר רב מאוד של חוזים אחידים.

יש חוק חוזים כללי – שבו יש מה קורה בחוזה, מתי הוא משתכלל. יש כל מיני חוקים שמדברים על חוזים מסוג ספציפי, חוזים אלה גוברים על  האמור בחוק הכללי – בחוק החוזים.

חוזה מכר – אחד החוזים הנפוצים ביותר, כוללת סידרה של חוקים המסדירה את השאלות הנוגעות לחוזה מכר.

חוזה שכירות- חוזה השכירות הוא חוזה נפוץ, והחוק מסדיר שאלות לסוג זה של חוזים.

חוזה אחיד – חוזה שנוסח על ידי ספק, בלשון אחידה, ומשמש להתקשרות עם מספר בלתי מסוים של לקוחות.

חוזה קבלנות – אותו מסדיר חוק חוזה קבלנות, חוזה זה עוסק במתן שירות על פי תמורה.

(ניקיון, הסעדה, אבטחה, מחשב וכו..)

אחד התנאים לקביעת חוזה הוא עניים של קיבול והצעה.

חוזה למתן ציונים והוועדה שדנה בחוזים, בית המשפט לא יכנס לעניין שיקול הדעת במתן הציונים, אלא היא תבדוק אם הציונים שחילקת נעשו באופן שוויוני. ולא נכנסו השפעות חיצוניות.

אין דרישה לחוזה בכתב למעט בעיסקת מקרקעין.

הפרת חוזה מזכה את מי שנפגע בתרופות שונות:

  1. לבטל את החוזה ולבקש פיצויים
  2. לאכוף ולתת פיצויים
  3. פיצויים.

לפי חתימת החוזה  – סעיף 12 מדבר על חובת תום הלב בשלב משא ומתן

סעיף 30 ו- 39 לחוק החוזים תום הלב חייב  בעת ביצוע עד תומו, האם מעבירים את המוצר בזמן, האם מסרו את כל הנתונים בזמן המכרז ועוד. אחרי זה אפשר לדבר על חוזה חדש אבל עד סיום המועד חייב להתנהג בתום הלב.

איזה סנקציה על מי שלא מתנהג בתום לב מופעלת (פה אין עוד חוזה)? פיצויים שליליים. בשלב הזה שאתה לא מקיים את כל הדברים בשלב המשא ומתן אתה נותן פיציים שליליים. על כל ההוצאות שלך כתוצאה שטרטר אותך במשא ומתן.

(פיצווי צפיה – זה פיצווים על רווח שנמנע ממני)

מהו עיקרון חופש החוזים?.  בלבל החברתי לאומי, ולבל אישי. (גם עניין כלכלי וגם עניין חברתי).

הוא עיקרון בסיסי בעולם החוזים, הוא קובע את החופש שלהם בחוזה, מה הם רוצים להכניס, על מה סיכמו,

הם באים להדגיש את היציבות הכלכלית, הם נותנים חופש, התערבות המדינה פוגעת בשטף של חוק החוזים, ברעיון ברגע שאנחנו אנשים בוגרים שיודעים מה הם עושים אז צריך לתת להם את החופשיות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X