חוזים מכרזים והתקשרויות

סיכום שיעור 13

ששון בצ'איב

ששון בצ'איב

פרטי הסיכום

קורס: חוזים מכרזים והתקשרויות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

סיכום שיעור 04.05.2021

מפגש 13

תוכן פירוש וצורה של חוזה

 

חוזה הוא ביטוי חברתי משפטי להסכמה הנובעת ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים.

חוזה יכול להיכרות ברוב המקרים בע”פ והוא מחייב .

המשפט בישראל מכיר במספר סוגים פרטניים של חוזים ובמקרים אלה גובר החוק הספציפי על האמור בחוק הכללי שהוא חוק החוזים :

חוזה המכר – החוזה כולל סדרה של חוקים המסדיר את השאלות הנוגעות לחוזה המכר :

  • חוק המכר (כללי)
  • חוק המכר (דירות)
  • חוק המכר (מכר טובין בינלאומי)

סוגי חוזים

חוזה שכירות – אותו מסדיר חוק השכירות 1971 . החוזה הוא חוזה נפוץ והחוק מסדיר שאלות בסוג הזה של החוזים .

חוזה אחיד – נושא החוזים הנ”ל מעוגן בחוק החוזים האחידים 1982 . החוזה מנוסח על ידי הספק , בלשון אחידה , ומשמש להתקשרות עם מספר בלתי מוגבל של לקוחות .
יחסי הכוחות בין צרכן לספק בד”כ נוטים לטובת האחרון ולכן החוק מגן על הצרכן

חוזה קבלנות – חוזה זה מעוגן תחת חוק קבלנות 1974 . חוזה זה עוסק במתן שירות עפ”י תמורה (ניקיון , הסעדה , אבטחה וכו’)

חוזה רשות – חוזים שבין מדינת ישראל וגופיה הציבוריים ובין כל גוף אחר.
לחוזים אלו יש אופי דואלי , כלומר חוץ מחוקי החוזים הרגילים שחלים עליהם , חלים עליהם גם עקרונות המשפט המנהלי .
מדובר בנכסים של המדינה ו/או הרשות ולכן יש לזה משקל רב ומכאן יש צורך להחמיר בדרכי ביצוע החוזה (פרסום מכרז , הוגנות בין ספק לספק וכו’)

תנאים לכריתת חוזה :

כתנאי לכריתת חוזה , חייבים להתקיים 3 תנאים :

  1. אכיף משפטית
  2. בחינת הטקסט – כשהחוזה נערך בכתב , יש לבחון אם הוא כולל מאפיינים משפטיים
  3. בחינת מערכת היחסים בין הצדדים – במערכת יחסים קרובה כמו למשל בתוך משפחה , למרות החוזה אין כוונה ליצירת חוזה מחייב

חובה שתוכן ההסכם יהיה שפיט :

החוזים שכוללים את הנושאים האלה אינו שפיט

  1. זוטי דברים (חוזה על דבר פעוט)
  2. חוזים פוליטיים
  3. חוזים בינאישיים (הבטחות בין בני זוג)
  4. חוזה למתן ציונים (בית המשפט לא מתערב בנושא שיקול דעת במתן ציונים למשל חידון התנ”ך)

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X