חוזים מכרזים והתקשרויות

סיכום שיעור 13

פרטי הסיכום

קורס: חוזים מכרזים והתקשרויות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

צורתו של חוזה:

חוזה יכול להיכרת הן בעל פה והן בכתב, חוץ מחוזה מקרקעין שחייב להיכרת בכתב.

המשפט הישראלי מכיר במספר סוגים של חוזים שבהם גובר החוק הספיצפי על חוק החוזים שהוא חוק כללי:

חוזה מכר- חוק מכר כללי, חוק מכר דירות, וחוק המכר טובין.

חוזה ביטוח- העוסק ביחסים משפטיים מיוחדים בין המבוטח ובין חברת הביטוח.

חוזה רשות- הכוונה לחוזים שבין מדינת ישראל וגופיה הציבוריים ובין כל גוף אחר הפסיקה החדשה מכירה בכך שלחוזים אלו אופי דואלי, כלומר, פרט לחוזים הרגילים שחלים עליהם, חלים גם עקרונות המשפט המנהלי  וזה למרות שמדובר בחוזה מסחרי לחלוטין ולא בפעולה שלטונית.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X