חוזים מכרזים והתקשרויות

סיכום שיעור 13

OfirE

OfirE

פרטי הסיכום

קורס: חוזים מכרזים והתקשרויות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

תוכן פירוש וצורה של חוזה

חוזה הוא ביטוי חברתי משפטי להסכמה על רצונות של שני הצדדים הבאים בחוזה, בהנחה והם כשירים משפטית. מפגש רצונות- שכל הצדדים רוצים בו, לא מכריחים אף אחד וכמובן שכל הצדדים כשירים. התקשרות על ידי חוזה מתרחשת בכל יום, על ידי כל אדם: רכישת מוצר בחנות, רכישת כרטיס נסיעה לאוטובוס, רכישת משקה במכונה….

חוזה יכול לרוב להיכרת בע”פ אבל בישראל (!), עצם העובדה שהחוזה אינו כתוב, לא פוגמת בהסכמה בין הצדדים (ישנם חריגים מסוימים, למשל חוזה מקרקעין חייב להיכרת בכתב).

דוגמה לחוזה נפוץ הוא שלט על מכונה למכירת משקאות קלים האומר “המשלשל 10 שקלים למכונה, יקבל פחית שתיה”. הלקוח המבקש לרכוש פחית, הוא קרא ומכניס מטבע של 10 שקלים, בכך הוא למעשה מבצע אקט של קיבול. החוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול- השלט הוא ההצעה, שלשול המטבע הינו הקיבול. אם אני מכניסה מטבע ולא יצאה הפחית, האם זו הפרה רגילה או יסודית? זו הפרה יסודית כי אם הלקוח היה יודע שהוא לא יקבל את הפחית, הוא לא היה רוכש ועל כן הפרה יסודית. ברגע שהפחית יוצאת, כל הכללים הכתובים על גבי המכונה, נהפכים לחוזה אחיד היות והוא נוסח על ידי צד אחד (חברת המשקאות), באופן אחיד, על מנת לשמש את כל הלקוחות שרוצים לרכוש משקאות.

המכונה מקבלת את השקלים ופולטת חוזה, זהו בוצע החוזה.

אם לא יוצאת פחית, זוהי הפרה יסודית של חוזה. מספר אפשרויות לתביעה בפני הלקוח שלא קיבל את הפחית שלו.

  • הוא יכול לדרוש מבית המשפט אכיפת של החוזה- כלומר, לדרוש לקבל את הפחית ויחד עם זאת פיצויים על טרטור או עוגמת נפש.
  • הוא יכול להודיע על ביטול החוזה ובמקרה הזה הוא יקבל את הכסף שהכניס למכונה ופיצוי על הטרטור ועוגמת הנפש ובכך שנאלץ לקנות משקה יקר יותר
  • הוא יכול לדרוש פיצויים בנפרד ובנוסף לכל אחד מאלו, על הנזק שנגרם לו ונשאר צמא, הפיצויים יכולים לעמוד בפני עצמם כתגובה על ההוצאות שלו נגיד, יכול להיות נגיד 25 פחיות עד הבית. לא רוצה לקבל את המוצר, רוצה פיצויים.

סוגי חוזים

במקרים אלו גובר החוק הספציפי על האמור בחוק החוזים:

חוזה המכר

כולל סדרת חוקים המסדירה שאלות הנוגעות לחוזה המכר- חוק המכר כללי, חוק המכר דירות וחוק המכר מכר טובין בינלאומי.

חוזה שכירות

חוזה אחיד

חוזה קבלנות

ניקיון, הסעדה, אבטחה, מחשב..
מגן על קבוצה מסוימת או נותן לה יתרון

חוזה רשות

חוזים בין המדינה וגופיה הציבוריים ובין כל גוף אחר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X