חוזים, מכרזים והתקשרויות

סיכום שיעור 13

Hen Bruchim

Hen Bruchim

פרטי הסיכום

קורס: חוזים, מכרזים והתקשרויות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

סיכום שיעור 13 – תוכן, פירוש וצורה של חוזה – מרצה עובדיה כהן

מהו חוזה?

חוזה הוא ביטוי חברתי משפטי להסכמה הנובעת ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים.

ההתקשרות בחוזה היא פעילות יום יומית, המתבצעת על ידי כל אדם. רכישת מוצר בחנות, רכישת כרטיס להופעה הן דוגמאות לחוזים פשוטים, שכולנו מתקשרים בהם מדי יום.

חוזה יכול לרוב להיכרת בעל פה אבל עצם העובדה שהחוזה אינו כתוב אינה פוגמת בהסכמה שבין הצדדים. כלל זה אינו תקף בכל מחיר מכיוון שיש תחומים שנחשבים חריגים ובהם חוזה חייב להיכרת בכתב, לדוגמה: חוזה לרכישת מקרקעין.

סוגי חוזים

המשפט בישראל מכיר במספר סוגים פרטניים של חוזים. במקרים בהם יש התייחסות ספציפית של חוזה היא גוברת על חוק כללי שהינו חוק החוזים. דוגמאות לחוזים ספציפיים:

  • חוזה המכר – אחד החוזים הנפוצים ביותר, כולל סדרה של חוקים המסדירים את השאלות הנוגעות לחוזה המכר – חוק המכר (כללי), חוק המכר (דירות), וחוק המכר (מכר טובין בינלאומי).
  • חוזה שכירות – אותו מסדיר חוק השכירות -1971. חוזה השכירות הוא חוזה נפוץ, והחוק מסדיר שאלות לסוג זה של חוזים.
  • חוזה אחיד – נושא החוזים האחידים מעוגן בחוק החוזים האחידים, התשמ”ג-1982. חוזה אחיד הוא חוזה שנוסח על ידי ספק, בלשון אחידה, ומשמש להתקשרות עם מספר בלתי מסוים של לקוחות. לדוגמה: גוף תקשורת סלולרית או גוף שמענק שירותי כבלים בטלוויזיה. מכיוון שיחסי הכוחות בין הספק לצרכן נוטים לרוב לצדו של הספק, שהוא הצד החזק יותר, מגן החוק  הרבה יותר על הצרכן
  • חוזה קבלנות – אותו מסדיר חוק חוזה קבלנות משנת 1974. חוזה זה עוסק במתן שירות על פי תמורה (ניקיון,הסעדה,אבטחה,מחשוב וכדומה).
  • חוזה ביטוח – נושא חוזה הביטוח מעוגן בחוק חוזה הביטוח משנת 1981.  חוזה הביטוח עוסק ביחסים משפטיים מיוחדים בין המבוטח ובין חברת הביטוח החוק דן ביחסים בינם לבין סוכן הביטוח המשמש כשלוחם של שני הצדדים לעניינים מסוימים (ועל היחסים ביניהם חל גם חוק השליחות).
  • חוזה רשות – הכוונה לחוזים שבין מדינת ישראל וגופיה הציבוריים ובין כל גוף אחר.

הפסיקה החדישה מכירה בכך שלחוזים אלו אופי דואלי, דהיינו פרט לחוקי החוזים הרגילים שחלים עליהם, חלים גם עקרונות המשפט המנהלי, אף כאשר אין המדובר בפעולה שלטונית גרידא כי אם גם בחוזים מסחריים לחלוטין.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X