טיפול בפניות הציבור

סיכום שיעור 1

razo1234

razo1234

פרטי הסיכום

קורס: טיפול בפניות הציבור

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

הכרות

מאיפה מתחילה התלונה בהיסטוריה.

מה מניע אדם להתלונן- פחד ותגמול

סוגי אנשים מתלוננים: פסיבי, אגרסיבי, אסרטיבי

אופציות להתלונן-בכתב ובעל פה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X