טיפול בפניות הציבור

סיכום שיעור 3

razo1234

razo1234

פרטי הסיכום

קורס: טיפול בפניות הציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מבקר המדינה – הוא נציב תלונות הציבור, כל אדם יכול להתלונן, אפילו אם הוא לא תושבת המדינה. כך גם חברי כנסת. המבקר לא מתייחס לתלונות אנונימיות. אפשר להתלונן על כל גוף ציבורי, ממשלתי, איגוד ערים. כל גוף ציבורי חייב שיהיה לו נציג תלונות הציבור. בהגשת תלונה יש לכתוב בצורה ברורה, להסביר את המהות ועדיף לצרף מסמכים ותמונות וכן שמות עדים.

כאשר מתקבלת תלונה אצל מבקר המדינה – הוא מאשר אותה ומתחיל בירור התלונה. אותה תלונה לא צריכה להיות מבוססת בדיני ראיות. במידה ורואים שיש בסיס לתלונה, היא עוברת בדיקה יותר יסודית. והצד שהתלונן עליו חייב להגיב עד 21 יום. והיה ואותו גוף חושב שהואע לא יספיק, הוא מגיש קשת ארכה להגשת תגובה. ישנם מקרים שמבצעים הליך גישור. לא ניתן להגיש תלונה על נשיא המדינה, כנסת וועדות בכנסת, שרי ממשלה וראש ממשלה. כן ניתן להתלונן בבגץ נגד בעלי חסינות. הנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות של חיילים, סוהרים, שטרים, אלא לגורמים המוסמכים בצה”ל או מח”ש.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X