טיפול בפניות הציבור

סיכום שיעור 3

דניה אבקסיס

דניה אבקסיס

פרטי הסיכום

קורס: טיפול בפניות הציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

בשיעור דנו על סוגי תלונות והיכן פונים. לפי חוק מבקר המדינה או נציבות המדינה בסעיף 33 רשאי כל אדם להתלונן לנציבות המדינה, גם אם הוא לא אזרח ישראלי.

הגשת התלונה אינה כרוכה בתשלום ואפשר להגישה בדרכים שונות. אופי התלונה עוסק במגוון נושאים, על התנהגות לא ראויה, שרירות לב ועוד. על מגיש התלונה חובה לכתוב את שמו המלא וכתובתו, הגשת תלונה אנונימית לא מקבלת התייחסות. את התלונה יש לכתוב בצורה נהירה, להסביר את פשר התלונה, ולהוסיף נספחים אם יש. אין צורך בראיות, בניגוד לתביעה בבית משפט.

עם קבלת התלונה, מבקר המדינה מאשר את קבלתה ומתחיל לבדוק את התלונה מול הגוף שהתלוננו עליו. תגובה על התלונה צרכה להינתן בתוך 21 יום. אם יש צורך בבדיקה מעמיקה יותר, הגוף שעליו התלוננו מבקש ארכה בבדיקה ומספק תשובה בין 30 ל-40 יום.

אין אפשרות להתלונן בפני מבקר המדינה על נשיא המדינה, הכנסת, וועדות הכנסת, הממשלה, השרים, וראש הממשלה. על כל אחד מאלה אפשר להתלונן בבג”ץ. שם אפשר להוציא צווי מניעה, או לחייב לתת תשובה.

בתחום דיני העבודה, רבות מהתלונות מגיעות לוועד העובדים, להסתדרות. תלונות אלה נוגעות בנושאים כמו דיני עבודה, יחסי עבודה, הטרדות מיניות בעבודה. אם יש עבירה על החוק, מתלוננים במשטרה.

בצבא נציבות קבילות החיילים אחראית על תלונות החיילים. במשטרה, המחלקה לחקירות שוטרים, מח”ש, אחראית לחקור האשמות בגין עבירות פליליות שביצעו שוטרים.

רשויות מקומיות חייבות על פי חוק להעסיק מבקר פנים ומבקר עירייה. תפקידו לבקר את פעילות העירייה ולשמור על טוהר המידות. מבקר הפנים כפוף למשרד הפנים. כל תושב שחש עצמו נפגע מפעילות מנוגדת לחוק רשאי להגיש תלונה.

לא ניתן להגיש תלונה למבקר הפנים, אם אותו נושא כבר עומד בבירור בבית משפט ולהיפך.

בכל מוסד ממשלתי יש ממונה על תלונות הציבור. אפשר לשלוח תלונה גם ליחידה הממשלתית לחופש המידע. כמו כן, גם בחברות פרטיות גדולות יש ממונה על תלונות הציבור. הממונה חייב להתייחס לכל תלונה, מברר אותה ונותן תשובה למתלונן. אם יש צורך בתיקונים, הוא מורה לבצע זאת.

חשובה שתהיה ביקורת פנימית בכל ארגון. הביקורת צריכה להיות בונה ולא הורסת. יש להתייחס אליה ברצינות למען שיפור השירות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X