טיפול בפניות ציבור

סיכום שיעור 3

פרטי הסיכום

קורס: טיפול בפניות ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

לפי סעיף 33 לחוק ,כל אדם רשאי להתלונן לנציבות, גם אם אינו תושב או שהוא תושב חוץ.  מבקר המדינה הוא בעצם גם נציב תלונות הציבור.  זה לא כרוך בתשלום, הכוונה לתלונה נגד גוף ציבורי. אחרי שהתלונה מתקבלת, מבקר המדינה או מי מטעמו, אמור לאשר את קבלת התלונה, ואז מתחיל הבירור מול הגוף שעליו התלוננו. התלונה לא חייבת להיות מבוססת כמו בדיני ראיות בבית משפט.אם רואים שיש בסיס לתלונה, גם אם עדיין לא הוכח אם היא מוצדקת או לא, היא עוברת לבירור מעמיק ויסודי., הגוף שעליו התלוננו אמור למסור תגובתו תוך 21 יום בדרך-כלל. אם אותו גוף חושב שלא יספיק להשיב תוך 21 יום, הוא כותב למבקר שעליו לבצע בדיקה יסודית ומעמיקה ויבקש ההארכה לצורך מתן תשובה למשך כ- 30 ימים או 45 ימים. לא כתוב במופרש תוך כמה ימים צריך להשיב, אלא בתוך פרק זמן סביר..

*לא יבוררו ולא ייבדקו תלונות נגד נשיא המדינה !!

*כמו-כן, לא ניתן להתלונן בפני מבקר המדינה כנגד ראש המששלה, חברי כנסת, שרים, וועדות הכנסת. אם רוצים להתלונן נגדם, אפשר לפנות לבג”צ.

כל תלונה בהקשר של דיני עבודה, יחסי עובד-מעביד, תוגש להסתדרות ולא למבקר המדינה., טרם הפנייה להסתדרות אפשר לפנות לוועד העובדים.

נציבות מבקר המדינה לא מוסמכת לטפל בתלונות של חיילים/ שטרים/ סוהרים. להם יש גוף שמטפל בתלונותיהם.

כל עירייה וכל מועצה חייבת להעסיק מבקר פנים שהוא מבקר את פעילות העירייה. הוא עובד עירייה אבל כפוף למשרד הפנים ולא לראש העיר.

אם קיים כבר הליך משפטי בעניין מסויים, לא ניתן להתלונן לנציבות בעניין שכבר החל להיות מטופל בבית המשפט.

בכל יחידה ממשלתית יש  י שממונה על תלונות הציבור ולשם ניתן לשלוח תלונה, מדובר ב-“יחידה הממשלתית לחופש המידע” ולהם יש סמכות לברר תלונות נגד משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

תודה רבה 🙂

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X