טיפול פניות הציבור

סיכום שיעור 3

Elad Edery

Elad Edery

פרטי הסיכום

קורס: טיפול פניות הציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

פניות הציבור שיעור 3 אלעד אדרעי 200058600.
לפי סעיף 33 לחוק, מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור. כל אדם רשאי להתלונן לנציבות גם אם הוא אינו תושב ישראלי. ישנן מס דרכים להגיש את התלונה לנציב תלונות הציבור. המבקר אינו מתייחס לתלונות אנונימיות. ניתן להתלונן על כל גוף ציבורי, ממשלתי, עירוני, חברות ממשלתיות וכו’. כל גוף ציבורי מחוייב למנות עובד שיתעסק בתלונות הציבור. כאשר שולחים תלונה צריכים להסביר מה מהות התלונה, ובמידת האפשר להוסיף בנספחים שיחזקו את הטענה. לאחר שתלונה מתקבלת, אמור מבקר המדינה אדם מטעמו לאשר את קבלת התלונה. לאחר אישורה מתחיל הבירור מול הגוף שעליו התלונן אותו אדם. בניגוד לבית משפט אין צורך להביא ראיות מבוססות. כאשר יש בסיס לתלונה היא עוברת לבדיקה מעמיקה יותר והצד שעליו התלוננו צריך להביא את תגובתו לרוב תוך 21 יום. במידה ורוצה המשיב הארכה צריך לבקש מראש ותינתן הארכה עד 45 יום.
חברות כוח אדם היו מעסיקות אנשים ומפטרים אותם לפני השנה על מנת לא לשלם להם זכויותיהם, לאחר שהובאה תלונה לבית הדין לעבודה נקבע כי אדם שפוטר ללא הצדקה על מנת להלין את זכויותיו יקבל את הזכויות גם אם לא מלאה שנה מלאה לעבודתו.
כלל התלונות על הצבא משטרה וכו מופנים אל תלונות הציבור. הנציבות אינה מוסמכת לדון בתלונות חיילים, שוטרים וכו על תלונות שלהם, אלא הם יפנו לנציב קבילות.
חושפי שחיתויות- אנשים שחושפים שחיתות זכאים להגנה זמנית מפיטורין עד להשגת המסקנות או לחילופין אסור לעכב אותו בדרגה בגלל תלונתו. זה מעוגן בחוק וע”י בית המשפט.
כבוד האדם וחופש העיסוק- כל אדם רשאי לקבל כבוד על סמך היותו אדם, אסור לפגוע בו ובמעמדו. האדם זכאי להסתובב בכל מקום ובכל שעה ולבטא את דעותיו בתנאי שאינם פוגעות בכבוד האדם או בביטחון המדינה. כל אדם רשאי לעסוק בכל תחום בתנאי שזה עיסוק חוקי.
כל עירייה ומועצה מחויבת להעסיק מבקר פנים שתפקידו לבקר את פעילות העירייה ולראות שהרשות פועלת על פי חוק.
יחידה ממשלתית לחופש המידע- יש לה סמכות לברר תלונות נגד גופים ממשלתיים ויחידות הסמך שלהם.
כבני אדם אנו מתלוננים על ליקויים, על יחס לא טוב, על היגיינה וכפי שנאמר אנו מתלוננים על מנת לקבל פיצוי.
מתן השירות- כולנו נותנים שירות כזה או אחר. יש עלינו ביקורת לעתים פנימית ולעתים חיצונית. ביקורת היא דבר חיובי לרוב על מנת לשפר ולקדם. ביקורת היא גם דרך להביע דעה, ברוב הגופים יש משובים על מנת להשמיע ולשמוע דעה כדי לשפר.
כאשר אנו מתלוננים התזמון צריך להיות קרוב למעשה עליו אנו מתלוננים, צריך להיעשות בצורה עניינית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X