טכנולוגיות מתקדמות

סיכום שיעור 10

hanna morani

hanna morani

פרטי הסיכום

קורס: טכנולוגיות מתקדמות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ILLUMINA
APPLICATIONS
WGS- whole genome
sequencing
Exome sequencing
Target sequencing
ChIP sequencing
Methylation
sequencing
CRISPR
Single cell Seq
Bonus question-Exome and target
sequencing library prep is more
expensive so why do it?
Metagenomics Hint- Genome size Vs. Exome size.
Coverage
RNA Seq
Directional RNA
Seq
Small RNA Seq
FFPE RNA Seq

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X