טכנולוגיות מתקדמות

סיכום שיעור 11

Jacquemardouk

Jacquemardouk

פרטי הסיכום

קורס: טכנולוגיות מתקדמות

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

ננו-חלקיק הוא חומר ננומטרי. היחס הגדול בין מספר האטומים על שטח פני הננו-חלקיק למספר האטומים הכולל בננו-חלקיק, מעניק לננו-חלקיקים תכונות ייחודיות. ננו-חלקיקים נקראים פעמים רבות נקודות קוונטיות.

ננוחלקיקי ונדיום אוקסיד
ננו-חלקיקים נחקרים במסגרת הננוטכנולוגיה. מחקר זה זוכה לתנופה בזכות יישומים אפשריים רבים של ננו-חלקיקים ברפואה, באופטיקה ובאלקטרוניקה.

ניתן לסווג את הננו-חלקיקים לשתי קבוצות עיקריות:

ננו-חלקיקים מתכתיים ואנאורגנים.
ננו-חלקיקים אורגניים.
ננו-חלקיקים מתכתיים מעוררים עניין רב, בשל היכולת שלהם לשמש מוליכים בתעשיית האלקטרוניקה. כמו כן ננו-חלקיקים ממתכות פאראמגנטיות או פרומגנטיות נקראים ננו-חלקיקים מגנטיים והם בעלי יכולת הכוונה על ידי שדות מגנטיים.

ישנן שתי שיטות עיקריות לייצור של ננו-חלקיקים:

top-down – בשיטה זו מופעל כוח על מצע חומר כדי לכתוש את חלקיקיו עד לגודל ננומטרי.
bottom-up – בשיטה זו מבצעים סינתזה בכימיה רטובה של תרכובות שונות, תחת תנאים מסוימים (טמפרטורה, לחץ, פרק זמן ועוד), אשר באמצעות הריאקציה הכימית והתנאים הרלוונטיים, הופכים לחלקיקים בגודל ננומטרי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X