טכנולוגיות מתקדמות

סיכום שיעור 14

Rebecca yerushalmi

Rebecca yerushalmi

פרטי הסיכום

קורס: טכנולוגיות מתקדמות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

פרמטרים שמודדים ב FACS: גודל יחסי, מורכבות ופלורוסנציה.
הדטקטור של הגודל נמצא מול קרן הלייזר ב 180 מעלות לכן נקרא FORWARD SCATTER הדטקטור של הגרנולריות מקרין ב 90 מעלות ונקרא SIDE SCATTER
עבור מולקולה פלורוסנטית הפליטה באורך גל ארוך יותר מהבליעה.
תפקיד של מראות דיכרואיות לסנן פוטונים שמועברים מאורכי גל מפלטרת וחלק מחזירה אור
מה שרואים ב FACS הוא ביחס לביקורת לא אבסולוטי יחסי לפלואורוסנציה אין יחידה.
בSORTING משווים את התאים שלא נצבעו לאלה שנצבעו.
ההפרש בין פיק אקסיטציה לפיק אמיסיה הוא STOCKSHIFT:
ב CUBE יש פילטרים EX, EM ו DICHROIC MIROR.

במיקרוסקופ קונפוקלי משתמשים בלייזר כמקור אור.

Spectral flow cytometry: כדי לקבל הפרדה רחבה ומדויקת יותר, נשתמש במכשיר המכיל יותר PMT ויותר לייזרים. באמצעות שימוש במספר לייזרים ניתן ליצור חתימה פלואורוסנטית לכל לייזר באורך גל מסוים ולקבל את הפיזור הייחודי לכל סוג תא. באמצעות החתימה הספציפית לכל לייזר ולכל סוג תא ניתן לצור תמונה ברורה ומופרדת לסוגי התאים בהם אנחנו משתמשים בניסוי הספציפי .הפרדה הזו מתאפשרת הודות לספקטרום הפלואורוסנטי הספציפי לכל לייזר אליו נשווה את התוצאות הניסוי.

CODEX SYSTEM : כדי לאפשר מגוון גדול יותר של נתונים ולהתגבר על המגבלה של הצורך ב PMT מרובים והחפיפה בין האמיסיות השונות הגורמות לאיבוד מידע ניתן להשתמש בנוגדן שבקצה FC שלו מצומד רצף של ברקוד. אל רצף זה מתחבר זנב תואם של הברקוד המצורף לברקוד המשלים. המכשיר סוכם את מספר פעמים שכל ברקוד נקרא כך מתקבל מידע מגוון מדויק ומאחר ואין חפיפות .ניתן לקבל מידע מקיף יותר ברמת התא הבודד תוך איבוד פחות מידע.

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X