טכנולוגיות מתקדמות

סיכום שיעור 11

ליאורה סטודנטסקי

ליאורה סטודנטסקי

פרטי הסיכום

קורס: טכנולוגיות מתקדמות

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

22/02/21 שיעור 11

המשך מבוא – קיטים להכנת ספריות-

TruSeq PCR-free library preparation kit

מבקשים רצפים בגדלים 350-550 bp.

טרנספוזון יודע גם לחתוך את DNA/RNA לחתיכות קצרות וגם להדביק אדפטור לקצוות של חתיכות.

Exome-SEQ

כאן ריצוף עושים לשתי מטרות:

  1. ריצוף אקסונים
  2. ריצוף אקסונים + אינטרונים + אזורים רגולטוריים

 

RNA-SEQ

לריצוף משאירים רק את mRNA שזה רק 2% מה-RNA. אז חייסים לנקות ולהוצאי את כל שאר ה-RNA (tRNA, rRNA).

TruSEQ Stranded mRNA kit

TruSEQ small RNA kit

Methylation SEQ

TruSEQ DNA methylation kit

 

PACBIO – אנזים

 

 

 

Multimodal and Integrative methods for single-cell analysis  – mRNA-SEQ  ברמה תא הבודד

חייבים להגיע לרמת תא הבודד כדי לעשות בדיקה כמות הנוגדנים על תא הבודד. אין כאן פלורוסנציה. כאן מצרפים לנוגגן את הרצך הספציפי בן 18 נוקלאוטידים שיהיה ספציםי רק לנוגדן מסוים ואז נוכל לרצף את הרצף המחובר הזה ונדע כנה נוגדנים יש על תא הבודד.

יכולים לבדוק הרבה מאות שאלות על תא הבודד.

הפרדה התא הבודד לשם אנליזה: לשם זה משתמשים במיקרופלואידיקה בה אפשר לבודד תאים. מזרימים שמן שיוצר סביבה שומנית מסביב כל תא בודד. ואז לכל תא מתחבר בר קוד שונה. וכך יכולים לעשות ריצוף של כל המערכת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X