טכנולוגיות מתקדמות

סיכום שיעור 14

Zenab Ali Saleh

Zenab Ali Saleh

פרטי הסיכום

קורס: טכנולוגיות מתקדמות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

בשיעור אחרון היה חזרה על כל הנושאים בקצרה

דיברנו על מכשיר הFACS   שיש את היכולת לזהות פלורסינציה. יכולת זו מאפשרת לנו לסמן תאים בסמנים פלורסנטים היחודיים לקבוצת תאים מסויימות, ובכך מאפשר לנו לזהות קבוצות תאים עפ”י הסמנים היחודיים שלהם.המכשיר מפריד את התאים וכולא אותם בטיפות זעירות, כאשר בכל טיפה יש תא בודד.

שיטת ה-FACS מודדת 3 פרמטרים : מורכבות, גודל, פלורסנציה. SSC נותן את המורכבות ומידת הגרנולציה וב- FSC נותן את הגודל. הקומפנסציה  פותרת את בעיה הזליגה של הצבעים הפלורסנטים.

בשיטת spectral flow cytometry מתגברים על הזליגה OVERLAP בגלל ריבויי ה-PMT .

Stock shift: ההפרש בין פיק האקסטציה EXTITION  לבין האמציהEMMISSIN .

LIGHT MICROSCOPY:

מיקרוסקופ אור משתמש בגלי אור בעלי אורכי גל של כמה מאות ננו-מטרים, מיקרוסקופ אלקטרונים משתמש בגלי אלקטרונים שיכולים להיות קצרים פי מאות אלפים מגלי האור ומכאן גם מגיעה האפשרות להגיע לרזולוציה טובה יותר.

אור קונפוקלי:במיקרוסקופ זה מדברים על ליזר ולא אור לבן. הדידקטור שמזהה אורכי הגל הוא PMT. יש לו 2 מאפיינים: 1. הוא מצלם נקודה נקודה וכך הוא סורק את הדגימה. 2. אוסף כל פעם מישור פוקאלי אחר.  כמות החתכים אנחנו קובעים .

FRET מבוססת על מעבר אנרגיה  ע”י קישור בין שני חלבונים.

FLIM מבוססת  על סמך מחצית החיים של כל מולקולה. ניתן להשתמש בה לבחון שינויים בתנאים.

FRAPמעקב אחרי סינתוז של חלבונים. שורפים מולוקולה פלורסנטית ובודקים זמן לכיבוייה.

FLIP/FRAP שילוב די טוב לקבלת רזולוציה טובה מאוד.

STED מיקרוסקופיה בשיטת דיכוי באמצעות פליטה מאולצתStimulated emission depletion  microscopy –  הדמיה מרובת צבעים בשיטת STED ניתנת לביצוע באמצעות פלורופורים בעלי דרגת עירור ופליטת אורך גל שונה. על מנת לקבל הדמיה מרובת צבעים, יש להשתמש בלפחות שני סוגי פלורופורי.

 

שיטות NGS (ריצוף הדור הבא) משמשות לריצוף ברמת התא הבודד ומורכבות מהשלבים הבאים:

  1. שבירת הרקמה הביולוגית לתאים בודדים
  2. שבירת התא ומיצוי החומר הביולוגי (דנ”א או רנ”א לפי הצורך).
  3. הכנת ספרייה –  הכנסת מקטעים ברצפים ידועים לצורך זיהוי
  4. הגברה באמצעות PCR.
  5. ריצוף
  6. ניתוח ביואינפורמטי  של התוצאות.

THE ION TORRENT: חשמלי אין פה מצלמה ויש נוקלאוטידים חופשיים.

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X