יחסי עבודה ודיני עבודה

סיכום שיעור 7

Yaelzada

Yaelzada

פרטי הסיכום

קורס: יחסי עבודה ודיני עבודה

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

דיני עבודה שיעור 7 16-02-21

 

שיעור 4:

4 מבחנים:

המבחן המרכזי הוא מבחן ההשתלבות: מחולק לשני חלקים:

 • מבחן חיובי – שאלות שהתשובה צריכה להיות כן – בודק שהעובד השתלב בחברה. האם שכרו אותו את כוח העבודה שלו
 • שאלות שהתשובה צריכה להיות לא – שולל את המצב שהעובד הינו עובד עצמאי בחברה.

 

מבחן הקשר האישי- עוזר לדעת האם מה שחשוב הוא כוח העבודה או הגשמה של הפונקציה עצמו. האם אני רוצה את הרכב או את מי שנוהג בו. האם אני חולה האם אני מביא לעצמי מחליף או שהמעסיק מביא מחליף. איך ניתן לדעת האם המבחן האישי מתקיים: כאשר אני רוצה את הכלי ולא את האדם

 

כמה מבחנים קיימים כיום כדי להכריע אם מתקיימים יחסי עובד מעביד: 4

 

יעור 5:

התחייבויות חוזיות והתניות – אם אני אומר שאני רוצה להעסיק אותך אבל אתה מתחייב בחוזה שאתה לא עובד ואין יחסי עובד ומעביד האם החוזה תקין

מערכת של יחסי מעביד היא סטטוס. וזה שנסכים בחוזה על תנאים אחרים לא משנה את הסטטטוס.

 

פס”ד בוכריס נגד משרד השיכון: כאשר יש יחסי עובד ומעביד ואתה בחוזה טוען שאין ולא יהיהו השאלה אם צריך לשלם לך כעצמאי וגם להוסיך כשכיר, מאוד תלוי איך התנהלנו . במקרה זה דובר בחוסר תום ל לא היו צריכים להכריח אותו לא לעבוד ידעתם שהוא עובד ושהסעחף לא נכון.

 

פ”ס טויטו או אייזק: מציע לעובד בוא תהיה עובד אל תהיה עצמאי אלא שכירו העובד דורש להות עצמאי כי מרוויח יותר מה יקרה? כל השאלה אם יש יחסי עובד ומעביד יצרתי סטטוס לא משנה מה סיכמנו מתי זה יעניין לא בשאלה אם אתה עובד או לא אלא בכמה כסף אני צריך להשלים לך. האם גם את ההפרשים וגם את השכר כעצמאי או האם כמו במקרה שלנו אז העובד נחשב כשכיר ולא תצטרך לשלם לו גם וגם אלא יבוצע קיזוז בין השכר ששולם לו כעצמאי לבין כמה שאתה חייב לו כשכיר.

צריך לראות תום לב:

 1. שיש חוזה וניתנה לו האפשרות לבחור בין עמאי לשכיר
 2. שניתן לראות שיש הפרש כספי גדול בין היתך שכיר לבין היותך עצמאי
 3. בחירה מדעת

 

 

 

פרוגטיבה ניהולית:

 • חובת השמירה על הפרטיות של העובד – מתי ניתן להיכנס למייל של העובד , ולקרוא מיילים, יש סוגים שונים של תיבות מייל תיבה פרטית ששם למעסיק אסור להסתכל אף םעם, תיבה דו מהותית בה אני מחתים את העובד מראש ומבקש אישור מראש, תיבה מקצועית.
 • מצלמות – צריך ליידע שיש מצלמות

 

שיעור 7:

מונחים:

כללי ברירת הדין: מבין כל ההסכמים הקיימים תקבל את התנאים הטובים ביותר כאשר המינימום הם חוקי המגן. בורר את החוק המטיב איתי.

חוקים קוגנטיים וחוקים דיספוזטיביים: חוק קוגנטי הוא חוק כופה ולא ניתן להתנות עליו  ולא ניתן לסכם על תנאים אחרים שפחותים מהחוק גם אם זה בהסכמה בין הצדדיםלעומת זאת חוק דיספוזטיבי חוק שמאפשר להתנות אם החוק מאפשר מינימום מסויים אני יכול להתנות עליהם.

 

במשפט העבודה שני סוגים של רבדים: המשפט האישי והקיבוצי.

ההבדל בין הסכם קיבוצי להסדר קיבוצי: הסכם קיבוצי הינו כאשר  אנשים חותמים עליו: הגוף היציג של העובדים , ארגון המעסיקים או המעסיק והממונה מטעם משרד העבודה המשמעות הינה שהוא חוק מגן וקוגנטי הסדר חסרות לו חתימות או של כל הצדדים המשמעות שהוא לא חוק ולא קוגנטי אלא סוג של הסכם בלבבד.

 

סוגי צווי הרחבה:

 • יש צו הרחבה שחל על כל המשק: הבראה חגים פנסיות
 • צו המרחיב הסכם קיבוצי כללי על צדדים נוספים בענף .

 

חוקי המגן: הם המינימום וקוגנטיים

צווי הרחבה קוגנטי

הסכם קיבוצי קוגנטי

הסדר קיבוצי הוא לא נכנס להגדרת החוק וכך גם חוזה אישי מכיוון שניתן להתנות תנאים נוספים כל עוד אינם מתחת למינימום.

חוזה אישי:

דרכים לכריתת חוזה:

 1. בכתב או
 2. בע”פ או ב
 3. התנהגות

האם  חוזים צריכים  להיות רק בכתב? יש חוזים שחייבים להיות רק בכתב!    לדוגמא מקרקעין , מתנה. אבל יתר הדברים אם לא כתוב במפורש אז כל השאר יכולים להיות בע”פ או בהתנהגות

התנהגות שיוצרת חוזה : זיקת הנאה  – הזיקה הינה זכות קניינית , זכות שימוש. חוזה לכל דבר ועניין.

 

חוזה = הסכמה בין שני אנשים או יותר.

חוזה צריך לעמוד בתנאי הסף:

 1. כשירות משפטית: כל אדם כשיר לחוזה למעט מי החורג בחוק לדוגמא: חסוי , חסר ישע, ילדים, אנשים שבית המשפט הכריע שאינם כשירים.
 2. שפיטות
 3. כוונה: כוונה ליצור יחסים משפטיים

יש אנשים שיוצרים חוזים לא בכוונה ליצור חוזה אלא במקרמים משפחתיים אישיים לדוגמא: חתונה שנייה והסכם ממון בין הצדדים והאישה רוצה לחייב את הבעל להגיע בכל יום בשעה X , שכל חודש יוצאים לחופשה. יש מערכות יחסים שגם ההסכמות שנגיע אליהם אינן אכיפות מבחינה משפטית.

 

לא כל חוזה ניתן לאכוף כי לא כל חוז נועד מלכתחיל הלרקום יחסים משפטיים.

היסודות לכריתת חוזה:

 1. פנייה של אדם לחברו
 2. העדה על גמירות דעת
 3. מסויימות

 

 

חוקים:

חוק הגנת השכר: החוק שמגדיר מהו שכר ומתי צריך לקבל את השכר, מהי הלנת שכר

 • אפשר לשלם שכר בשווה כסף אבל לא יכול להיות ע”י שווה כסף בלבד.
 • תיקון 24 לחוק הנטל להוכיח שלא שולם שכר מוטל על המעסיק, המעסיק חייב לתת תלוש שכר מפורט עם כל התנאים בחוק, מה שכר המינימום כמה ימי חופשה ומחלה נשארו, היקף משרה וכו’

סעיף 28 – יש הגנה לעובדים נגד תביעות – אם העובד מגיש תביעה כנגד המעסיק והוא מחליט לפטר אותי המעסיק יצטרך להוכיח שהוא פיטר אותי לא בגלל שתבעתי אותו אלא מסיבות אחרות.

 

חוק שעות עבודה ומנוחה – שעות עבודה 8 שעות עבודה ו 6 ימים  עבודת לילה מעל 7 שעות ביןם השעות 10 בלילה ל – 6 בבוקר.

 1. שעות עבודה
 2. מנוחה בזמן העבודה : הפסקה יומית ושבועיות – הזכות להפסקה

דמי מחלה: הגדרה: לא משנה מה גורם למחלה אלא מה שמשנה בפועל הוא שאתה לא כשיר לעשות את עבדתך מצד אחד ומצד שני יש אישור רפואי לאי כשירות.

 • היום הראשון – לא משולם
 • היום השני והשלישי – 50%
 • היום הרביעי – 100%

האם מותר לפטר אדם שחולה? אם יש ימי מחלה צבורים אסור לפטר את העובד סעיף 4 א. אבל אם אין ימי מחלה צבורים ניתן לפטר מה שחשוב שהפיטורים לא נובעים מהמחלה אלא מסיבה אחרת.

חוק חופשה שנתית: כל עובד זכאי לקבל חופשה שנתית לא פוגעים זחופשה שנתית כאשר י שחלוקה בשנים הראשונות זכאי ל 16 יום ועולה עם הותק עד לתקרה של 28 ימים

החישוב אינו תלוי באחוזי משרה אלא במספר ימי עבודה מינימום 200 ימי עבודה מקנים מקסימום זכאות בפועל.

 1. דמי חופשה – ימי חופשה משולמים בשכר הרגיל שלנו לפי המרכיבים הקבועים ולא המשתנים.
 2. תמורת חופשה – סעיף 15 – נוער שעובד תקופת קצרות
 3. פידיון חופשה – תשלום הכסף ביד לעובד בגמר תקופת העסקה

אי אפשר לחפוף בין תקופת ההודעה המוקדמת לחופשה

אסור לצבור חופשה למשך שנתיים כאשר כל עובד חייב לקחת  לפחות 7 ימים ברצף בשנה.

האם זכאי לקבל תשלום עבור חופשה אם לא הייתי בחופש? ולעבוד בתקופה זאת בעבודה אחרת? הרציונל זכות סוציאלית ולכן לא יכול להיות מצב שהמעסיק חייב לתת חופש ותצא לעבוד – עבודה בזמן חופשה היא דבר אסור!

שיוויון הזדמנויות בעבודה: אסור להפלות.

 1. בשלב הקבלה לעבודה – פרסום מודעות לדרושים בצורה מגדרית
 2. שאלות בראיונות עבודה
 3. דעות קדומות
 4. קידום בעבודה
 5. אפליה בזכויות
 6. אפליה בפיטורין
 7. תנאי פרישה

איך ניתן להוכיח אפלייה? יש להביא ראשית ראייה ואז הנטל עובר למעסיק שצריך להוכיח שהמצב שנוצר בעבודה לא נובע מאפלייה.

פרסום – מודעה חייבת להיות מפורסמת גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה.

ראיון – שאלות מפלות: תכנון היריון?, מצב משפחתי?, איפה נולדת? מוצא? דת? כל שאלה מהאזור הפרטי.

 

סיום יחסי עבודה: יהיו מחולקים ל -3

 1. שימוע –
 2. הודעה מוקדמת
 3. פיצויי פיטורין – הזכות לאחר שכבר פוטרנו

אופן החישוב – בד”כ משכורת אחרונה כפול שנות עבודה

פיטורין לא כדין

הרעה מוחשית בתנאי עבודה – צריך לבוא למעסיק ולבקש ממנו לתקן אותם, אם תיקן הכל בסדר אבל אם לא תיקן זכאים לתפטר כדין מפוטרים. ככלל העובד צריך להודיע למעסיק על הרעת תנאיו.

אבחנה בין הפרת משמעת שלא מעלים אותי לשימוע ולאחר ועדת משמעת אז מעלים לשימוע בו עלול להיות מפוטר.

מתי נקבל פיצוי ומתי אכיפה: לא כל פעם הסנקציה תהיה זהה.

 

שכר מינימום – חובת המעסיק לשלם השלמה לשכר המינימום

 

שביתה מול השבתה :

 • שביתה – ביוזמת העובדים
 • השבתה ביוזמת המעסיק

אם אין הפרה של ההסכם הקיבוצי והוא עדיין בתוקף צריך להודיע ולשלוח מכתב התראה למעסיק שאם הוא לא מגיב תוך 15 יום תהיה שביתה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X