יישומי המחשב

סיכום שיעור 2

Liat Ak

Liat Ak

פרטי הסיכום

קורס: יישומי המחשב

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

שיעור 2

 

הכרת המחשב :

ההיסטוריה של המחשב.

אמצעי קלט ופלט למחשב.

המקלדת: לוח המקשים, מקשי קיצור להעתקה, הדבקה, גזירה, ביטול פעולה אחרונה ועוד…

וורד:

כתיבת מכתב במסמך וורד ועריכה במסמך וורד:

מקשים: מקשי תווים, מקשי פונקציות, מקשי חצים ומקשים מיוחדים.

שימוש בסרגל, שימוש ברישום תאריך באופנים שונים.

כתיבת כותרת, הדגשה ומתיחת קו.

סימון פיסקאות וצביעתם, הזזת כיתוב לצד שמאל או ימין של המכתב. מחיקת מילה באופנים שונים.

שימושים שונים בלחצן ctrl.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X